logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Sprawozdania Rb-33 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:19:34
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:18:40
Sprawozdania Rb-Z za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:16:50
Sprawozdania Rb-N za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:15:25
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:14:57
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-16 10:14:22
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-04 14:16:36
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-07-04 14:15:57
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-06-28 07:32:09
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-06-27 09:29:22
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-06-27 09:28:51
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-06-27 09:28:10
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-06-27 08:33:19
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-06-27 08:32:23
Sprawozdania Rb-33 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-06-11 13:20:07
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-06-11 13:17:31
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-06-11 13:09:44
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-06-11 13:00:21
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-05-31 08:09:03
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-05-31 08:08:24
Bilans jednostki za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-05-08 13:20:29
Bilans jednostki za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-05-08 13:19:51
Bilans jednostki za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-05-08 13:19:18
Bilans jednostki za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-05-08 13:18:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-04-30 14:18:58
Sprawozdania Rb-Z za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-26 11:55:01
Sprawozdania Rb-N za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-26 11:54:38
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-26 11:54:04
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-26 11:53:36
Sprawozdania Rb-33 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-25 10:46:25
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-25 10:44:40
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-04-25 10:42:48
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2024-04-03 09:41:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-04-02 07:37:13
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-04-02 07:36:55
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-03-26 11:18:03
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-03-26 11:16:54
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-03-26 11:16:22
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2024-03-12 08:41:38
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-02-29 08:01:03
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-02-29 08:00:13
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-28 14:32:38
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 11:01:50
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:56:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:55:40
Sprawozdania Rb-Z za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:55:03
Sprawozdania Rb-N za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:54:28
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:44:57
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:43:58
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:22:40
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:21:54
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:21:32
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 10:14:03
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 09:25:18
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 09:21:54
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2024 Dominika Głowacka 2024-02-22 09:19:07
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 08:32:14
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 08:31:31
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2024-02-22 08:30:38
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-01-30 08:31:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-01-30 08:28:51
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2024-01-24 10:51:22
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2024-01-24 10:49:58
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-01-03 07:38:26
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2024-01-03 07:38:21
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-01-02 09:11:53
Organizacja PUP Mateusz Stempiński 2024-01-02 08:59:11
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2023-12-28 15:27:00
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2023-12-28 15:26:33
Zamówienia Publiczne Mariusz Lech 2023-12-22 12:15:05
Zamówienia Publiczne Mariusz Lech 2023-12-22 12:11:35
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2023 Mariusz Lech 2023-12-22 12:08:45
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2023 Mariusz Lech 2023-12-22 12:05:26
Dane adresowe Mateusz Stempiński 2023-12-20 12:19:29
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 15:04:25
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 15:01:21
Sprawozdania Rb-Z za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 14:58:19
Sprawozdania Rb-N za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 14:57:54
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 14:57:05
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-12-14 14:54:04
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2023-12-12 07:25:01
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2023-12-11 14:28:31
Ogłoszenia o naborze Mateusz Stempiński 2023-12-11 14:27:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-11-27 11:11:14
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-11-27 11:10:53
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-21 09:09:21
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-16 09:43:38
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-16 09:41:59
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-16 09:39:34
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-16 09:37:56
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-11-16 09:23:49
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2023-11-14 14:33:51
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2023-11-14 14:31:45
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2023-11-14 14:29:38
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2023-11-14 14:27:45
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-31 14:24:47
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-30 11:51:16
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-30 11:47:52
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-30 11:41:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-10-30 08:11:26
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-27 09:02:10
Programy realizowane i zrealizowane Mateusz Stempiński 2023-10-25 08:39:03
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-10-23 11:58:22
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-09-26 10:53:54
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-09-26 10:53:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-08-31 09:55:59
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-08-31 09:55:28
Ochrona danych osobowych Mateusz Stempiński 2023-08-23 10:24:49
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-08-10 11:09:51
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-08-10 11:09:14
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-08-10 11:08:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-08-10 11:08:06
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-08-01 14:41:36
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:29:25
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:28:18
Sprawozdania Rb-Z za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:27:15
Sprawozdania Rb-N za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:26:52
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:26:23
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-07-28 07:25:23
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-07-27 15:42:51
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-07-27 15:42:41
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-26 14:34:49
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-24 14:55:30
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-24 14:08:17
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-18 13:01:11
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-18 12:43:11
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-18 12:41:34
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mateusz Stempiński 2023-07-18 11:54:54
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-06-28 09:22:35
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-06-28 09:22:07
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-05-30 07:38:34
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-05-30 07:38:16
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-05-18 13:54:22
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-05-18 13:53:40
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-05-18 13:53:09
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-05-18 13:52:40
Status prawny Mateusz Stempiński 2023-05-09 13:27:07
Komórki organizacyjne Mateusz Stempiński 2023-05-09 09:00:50
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-04-28 09:57:12
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-04-28 09:56:59
Sprawozdania Rb-Z za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 11:17:37
Sprawozdania Rb-N za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 11:17:06
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 11:16:34
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 11:16:04
Bilans jednostki za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-04-27 10:46:51
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 10:43:51
Sprawozdania Rb-33 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 10:43:24
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-04-27 10:42:42
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-03-30 08:18:49
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:31:05
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:24:59
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:24:00
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:23:24
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2023 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:22:36
Sprawozdania Rb-Z za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:16:49
Sprawozdania Rb-N za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:16:21
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:15:36
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-03-28 13:14:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-03-01 08:26:48
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-02-09 14:24:29
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-02-09 14:12:45
Sprawozdania Rb-33 za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-02-09 14:11:43
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2022 Dominika Głowacka 2023-02-09 14:10:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-01-31 09:46:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-01-31 09:45:16
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:34:07
Trójstronna umowa szkoleniowa Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:33:53
Świadczenie aktywizacyjne Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:33:39
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:33:28
Roboty publiczne Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:33:18
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:33:05
Przygotowanie zawodowe dorosłych Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:32:53
Prace społecznie użyteczne Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:32:36
Prace Interwencyjne Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:32:23
Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:32:08
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:31:53
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:31:36
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:31:18
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:30:49
Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:30:15
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:30:02
Grant na utworzenie stanowiska pracy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:29:50
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:29:16
Bon zatrudnieniowy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:29:00
Bon szkoleniowy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:28:45
Bon stażowy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:28:23
Bon na zasiedlenie Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:28:09
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:27:59
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:27:40
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:27:19
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:27:06
Staże Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:26:20
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:26:07
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:25:49
Realizowanie szkoleń indywidualnych Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:25:27
Pożyczka szkoleniowa Mateusz Stempiński 2023-01-12 14:24:50
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2023 Mateusz Stempiński 2023-01-12 11:31:43
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:09:36
Zwrot kosztów przejazdu Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:09:19
Trójstronna umowa szkoleniowa Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:08:46
Prace Interwencyjne Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:08:30
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:06:34
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:03:34
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:02:46
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:01:55
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:01:32
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:00:58
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Mateusz Stempiński 2023-01-11 09:00:07
Realizowanie szkoleń indywidualnych Mateusz Stempiński 2023-01-11 08:58:50
Staże Mateusz Stempiński 2023-01-10 08:34:16
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Mateusz Stempiński 2023-01-10 08:31:31
Staże Mateusz Stempiński 2023-01-10 08:28:43
Deklaracja dostępności dokument Mariusz Lech 2023-01-04 14:29:07
Deklaracja dostępności dokument Mariusz Lech 2023-01-04 14:27:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-01-03 13:38:13
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2023-01-03 13:37:47
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2023-01-03 11:55:08
Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego. Mariusz Lech 2022-12-29 11:01:54
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2022-12-29 10:57:30
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-12-21 11:45:48
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-12-13 10:15:05
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-12-13 10:13:16
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-12-13 10:11:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-11-28 14:43:21
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-11-28 14:42:54
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2022r. Mariusz Lech 2022-11-03 16:36:28
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2022 Mariusz Lech 2022-10-26 10:32:29
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2022 Mariusz Lech 2022-10-26 10:30:57
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-10-26 08:10:44
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-10-26 08:10:31
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:42:26
Sprawozdania Rb-33 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:41:56
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:41:20
Sprawozdania Rb-Z za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:39:38
Sprawozdania Rb-N za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:39:13
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:38:30
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:37:35
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-10-14 12:36:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-09-30 11:39:48
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-08-31 11:11:11
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-08-31 11:10:24
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-08-12 11:13:54
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-08-12 10:33:40
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-08-12 10:32:24
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-08-12 10:31:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-07-27 13:37:16
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-07-27 13:36:03
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-25 07:22:52
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:39:01
Sprawozdania Rb-33 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:38:32
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:37:24
Sprawozdania Rb-Z za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:36:51
Sprawozdania Rb-N za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:36:26
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:36:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-07-14 09:35:26
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2022-07-08 09:05:24
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2022-07-04 13:34:00
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2022-07-01 10:35:17
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-06-30 10:09:30
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-06-30 10:09:04
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2022-06-28 12:23:54
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2022-06-20 13:03:36
Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych Mariusz Lech 2022-06-20 12:18:34
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-06-15 10:33:29
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-06-15 10:33:01
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-06-15 10:32:26
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-06-01 07:46:38
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-31 08:07:37
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-31 08:07:09
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-31 08:06:42
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-05-27 07:42:55
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-05-27 07:42:23
Bilans jednostki za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:58:12
Bilans jednostki za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:56:32
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:55:07
Sprawozdania Rb-33 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:54:38
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:53:16
Sprawozdania Rb-Z za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:52:38
Sprawozdania Rb-N za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:52:17
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:51:45
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-05-04 10:51:15
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-05-02 10:49:44
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-05-02 10:49:24
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2022-04-12 16:41:28
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2022-04-01 09:51:25
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-03-31 09:37:11
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-03-29 10:28:06
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:19:11
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:18:33
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:18:00
Sprawozdania Rb-N za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:17:27
Sprawozdania Rb-Z za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:16:54
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:16:05
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-03-25 07:14:56
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2022-03-22 13:06:32
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2022-03-11 11:45:43
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-03-03 09:40:49
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-03-03 09:40:30
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-02-28 11:01:24
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-02-28 11:00:47
Sprawozdania MRiPS-02 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-02-21 07:38:45
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-02-21 07:38:00
Sprawozdania Rb-33 za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-02-21 07:36:46
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2021 Dominika Głowacka 2022-02-21 07:35:51
Sprawozdania Rb-33 za rok 2022 Dominika Głowacka 2022-02-21 07:14:28
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2022-02-17 13:22:14
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-02-01 10:55:00
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2022-02-01 10:54:42
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2022-01-27 15:31:48
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2022-01-27 13:06:37
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2022-01-27 13:04:20
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie Damian Porwolik 2022-01-21 09:59:58
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie Damian Porwolik 2022-01-20 16:15:05
Przywrócenie godzin pracy i obsługi klientów od 11.01.2021r. Damian Porwolik 2022-01-20 16:03:43
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie - old Damian Porwolik 2022-01-20 15:50:56
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie Damian Porwolik 2022-01-20 15:50:31
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2022 Damian Porwolik 2022-01-14 13:23:02
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2021 Damian Porwolik 2022-01-14 13:21:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-12-31 08:25:08
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-12-31 08:24:32
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-28 10:29:02
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-28 10:26:37
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2021-12-14 13:29:08
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-14 09:54:18
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-14 09:54:06
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-13 14:30:51
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-13 14:29:51
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-12-13 14:28:10
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2021-11-30 14:09:32
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-11-30 12:21:06
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2022r. Damian Porwolik 2021-11-26 14:28:58
Zapytanie ofertowe dot. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2022r. Damian Porwolik 2021-11-26 14:27:31
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2021 Damian Porwolik 2021-11-25 16:09:30
Dane adresowe Mariusz Lech 2021-11-25 13:00:43
Dane adresowe Mariusz Lech 2021-11-25 12:58:14
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2021 Damian Porwolik 2021-11-24 15:04:07
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2021-11-15 14:07:10
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-15 12:28:59
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-15 12:27:54
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-15 12:26:21
Sprawozdania Rb-Z za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-08 07:52:23
Sprawozdania Rb-N za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-08 07:51:57
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-08 07:51:20
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-08 07:50:38
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-03 11:53:15
Sprawozdania Rb-33 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-03 11:52:21
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-11-03 11:51:41
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2021-10-28 14:35:57
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2021-10-28 13:46:45
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-10-28 08:41:10
Dokumenty Damian Porwolik 2021-10-18 10:23:13
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2021-10-12 13:20:44
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2021-10-12 12:38:02
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-09-30 15:16:07
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-09-16 09:22:34
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-09-16 09:21:52
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-09-16 09:21:14
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-08-19 12:14:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-08-19 12:14:02
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-08-11 08:27:22
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-08-11 08:26:43
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-08-11 08:26:03
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-08-11 08:25:19
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-07-30 08:16:38
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-07-30 08:16:05
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:37:00
Sprawozdania Rb-33 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:36:12
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:35:14
Sprawozdania Rb-Z za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:34:32
Sprawozdania Rb-N za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:33:49
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:33:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-07-16 08:32:16
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-06-30 09:55:41
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-06-30 09:55:22
Powiatowa Rada Rynku Pracy Mariusz Lech 2021-06-23 13:45:41
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-06-21 14:57:05
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-06-21 14:56:23
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-06-21 14:55:54
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-05-31 12:56:06
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 25.03.2021 r. Damian Porwolik 2021-05-18 07:22:53
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-05-13 07:19:28
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-05-13 07:18:47
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-05-13 07:17:57
Bilans jednostki za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-05-05 10:54:27
Bilans jednostki za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-05-05 10:52:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-05-04 10:30:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-05-04 10:30:10
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-19 12:30:51
Sprawozdania Rb-33 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-19 12:30:22
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:34:57
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:34:15
Sprawozdania Rb-Z za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:31:13
Sprawozdania Rb-N za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:30:54
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:29:59
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-04-15 15:29:02
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 13:49:05
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 13:48:10
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:51:32
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:49:26
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:41:30
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:39:40
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:25:21
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:24:50
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:22:30
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:19:49
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:15:51
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:06:35
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:05:58
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:05:26
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 12:04:43
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:54:55
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:51:23
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:50:15
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:45:38
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:43:51
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:43:17
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:42:40
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:34:40
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:31:36
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:26:31
Staże Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:21:24
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:16:35
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:15:57
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:07:58
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:06:43
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 11:05:37
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:56:58
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:47:10
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:46:43
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:45:21
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:40:42
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:39:52
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:39:16
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:37:01
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:30:06
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:28:59
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:27:24
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:24:01
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:05:07
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 10:02:25
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 09:57:53
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 09:48:57
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2021-03-31 09:47:12
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-03-31 08:26:24
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2021-03-31 08:18:43
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Damian Porwolik 2021-03-29 14:43:17
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Damian Porwolik 2021-03-29 14:23:48
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Damian Porwolik 2021-03-29 14:08:38
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Damian Porwolik 2021-03-29 13:52:06
Przywrócenie godzin pracy i obsługi klientów od 11.01.2021r. Damian Porwolik 2021-03-25 16:31:56
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 16.03.2020r. Damian Porwolik 2021-03-25 16:27:46
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 16.03.2020r. Damian Porwolik 2021-03-25 16:27:13
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:29:46
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:28:46
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:28:17
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:27:25
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:26:18
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:25:33
Instrukcja korzystania z BIP Damian Porwolik 2021-03-10 10:22:02
Dostęp do Informacji Publicznej Damian Porwolik 2021-03-10 08:21:22
Kontakt Damian Porwolik 2021-03-10 08:02:24
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:34:22
Sprawozdania MRPiT-02 za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:27:44
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:27:01
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2021 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:26:42
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:26:12
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-03-09 14:25:15
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-03-01 07:15:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-03-01 07:14:53
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-02-25 07:56:43
Sprawozdania Rb-33 za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-02-25 07:56:11
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-02-25 07:55:18
Sprawozdania Rb-Z za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-02-25 07:54:08
Sprawozdania Rb-N za rok 2020 Dominika Głowacka 2021-02-25 07:53:27
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2021-01-29 13:13:55
Organizacja PUP Damian Porwolik 2021-01-29 11:15:22
Organizacja PUP Damian Porwolik 2021-01-20 11:01:38
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2021 Damian Porwolik 2021-01-15 13:23:11
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020 Damian Porwolik 2021-01-15 13:22:13
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2021-01-14 15:59:20
Przywrócenie godzin pracy i obsługi klientów od 11.01.2021r. Damian Porwolik 2021-01-08 06:15:44
Wydłużenie godzin pracy Urzędu od 27.10.2020r. Damian Porwolik 2021-01-08 06:13:51
Zmiana obsługi interesantów Damian Porwolik 2021-01-08 05:59:52
W Wigilię Bożego Naroszenia Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie będzie nieczynny Damian Porwolik 2021-01-08 05:59:18
Zmiana godzin przyjmowania interesantów w dniu 31.12.2020r. Damian Porwolik 2021-01-08 05:58:31
Organizacja PUP Damian Porwolik 2021-01-05 16:41:02
Organizacja PUP Damian Porwolik 2021-01-05 16:36:25
Organizacja PUP Mariusz Lech 2021-01-05 12:01:40
Organizacja PUP Mariusz Lech 2021-01-05 11:59:27
Komórki organizacyjne Mariusz Lech 2021-01-05 11:52:10
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-12-30 10:38:47
Zmiana godzin przyjmowania interesantów w dniu 31.12.2020r. Mariusz Lech 2020-12-29 13:56:50
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-12-18 07:24:04
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-12-18 07:23:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-12-18 07:22:18
W Wigilię Bożego Naroszenia Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie będzie nieczynny Mariusz Lech 2020-12-17 14:14:35
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-12-09 14:38:03
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-12-08 17:13:25
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-12-07 16:09:46
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2020-12-02 17:23:52
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2020-12-02 17:20:19
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2020-12-02 17:11:23
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2020-12-01 13:54:59
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-11-30 09:16:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-11-30 09:16:21
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-11-27 15:12:11
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-11-25 15:16:19
Zamówienia na usługi społeczne 2020 Mariusz Lech 2020-11-17 13:21:14
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2020-11-17 12:15:41
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-10 13:34:44
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-10 13:24:43
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-10 13:23:46
Sprawozdania Rb-N za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-10 13:22:21
Sprawozdania Rb-Z za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-10 13:21:31
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-09 09:16:43
Sprawozdania Rb-33 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-09 09:15:52
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-09 09:14:52
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-09 09:14:02
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-11-09 09:13:08
Wydłużenie godzin pracy Urzędu od 27.10.2020 Mariusz Lech 2020-10-29 14:47:31
Wydłużenie godzin pracy Urzędu od 27.10.2020 Mariusz Lech 2020-10-29 14:38:54
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-10-27 11:12:13
Data kontroli: 10.09.2020r. Damian Porwolik 2020-10-09 08:37:26
Data kontroli: 10.09.2020r. Damian Porwolik 2020-10-09 08:05:25
Datata kontroli: 05.12.2019r. - 11.12.2019r. Damian Porwolik 2020-10-07 13:58:33
Datata kontroli: 09.09.2019r. - 13.09.2019r. Damian Porwolik 2020-10-07 13:27:50
Datata kontroli: 12.06.2019r. - 14.06.2019r. Damian Porwolik 2020-10-07 13:21:53
Data kontroli: 16.05.2019r. Damian Porwolik 2020-10-07 13:13:30
Datata kontroli: 05.12.2019r. - 11.12.2019r. Damian Porwolik 2020-10-05 14:52:57
Datata kontroli: 09.09.2019r. - 13.09.2019r. Damian Porwolik 2020-10-05 14:46:49
Datata kontroli: 12.06.2019r. - 14.06.2019r. Damian Porwolik 2020-10-05 14:40:25
Data kontroli: 16.05.2019r. Damian Porwolik 2020-10-05 14:31:48
Przeprowadzone kontrole w roku 2019 Damian Porwolik 2020-10-05 14:31:12
Data kontroli: 16.05.2019r. Damian Porwolik 2020-10-05 14:30:26
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-09-30 12:15:20
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-09-30 12:15:08
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-09-18 11:00:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-09-18 10:59:06
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-09-18 10:58:25
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-09-18 10:57:14
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-08-26 07:09:39
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-08-26 07:08:40
Kontakt Mariusz Lech 2020-08-19 13:28:33
Kontakt Mariusz Lech 2020-08-19 13:20:27
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-08-14 10:20:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-08-14 10:20:22
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-08-12 11:31:49
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-08-12 11:31:18
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-08-12 11:30:24
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-08-12 11:29:45
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-08-12 11:28:44
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-07-31 09:01:59
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-07-31 09:01:16
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:49:21
Sprawozdania Rb-33 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:48:44
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:47:57
Sprawozdania Rb-Z za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:47:20
Sprawozdania Rb-N za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:46:47
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:46:05
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-07-17 12:45:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-06-29 11:37:30
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-17 10:54:58
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-17 10:54:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-17 10:53:26
Statystyki i analizy urzędu Damian Porwolik 2020-06-10 08:50:51
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-01 14:28:59
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-01 14:28:13
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-06-01 14:27:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-05-29 07:52:20
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-05-29 07:51:53
Bilans jednostki za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:35:06
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:32:26
Sprawozdania Rb-33 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:31:24
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:30:20
Sprawozdania Rb-Z za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:29:25
Sprawozdania Rb-N za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:28:52
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:27:30
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-05-08 13:26:42
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-04-28 07:42:46
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2020-04-09 08:59:44
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-04-02 08:00:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-04-02 08:00:15
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 16.03.2020r. Damian Porwolik 2020-03-17 13:14:46
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 16.03.2020 Damian Porwolik 2020-03-17 11:51:55
Sposób funkcjonowania Urzędu Pracy w Chorzowie od 16.03.2020 Damian Porwolik 2020-03-17 11:26:34
KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Damian Porwolik 2020-03-17 11:25:39
KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Damian Porwolik 2020-03-17 11:20:19
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-03-12 11:49:10
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-03-12 11:47:45
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-03-12 11:47:12
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-02-27 07:45:43
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-02-27 07:45:07
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Małgorzata Tkaczyk 2020-02-26 14:42:00
Redakcja Damian Porwolik 2020-02-26 12:41:40
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:24:45
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2020 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:24:08
Sprawozdania Rb-Z za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:23:33
Sprawozdania Rb-N za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:22:33
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:21:27
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-13 15:19:56
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-06 11:10:01
Sprawozdania Rb-33 za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-06 11:09:26
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2020-02-06 11:08:36
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-05 07:51:14
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-05 07:50:21
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 14:31:01
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 13:34:17
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 13:30:53
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 13:30:05
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 09:08:18
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 09:01:07
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:59:31
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:59:06
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:57:12
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:51:13
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:50:20
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:41:44
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:26:04
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:22:01
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:18:39
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:14:09
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:13:11
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:11:11
Staże Małgorzata Tkaczyk 2020-02-04 08:01:21
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-01-30 16:11:08
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2020-01-30 16:10:58
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2020 Damian Porwolik 2020-01-28 14:06:43
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 Damian Porwolik 2020-01-28 14:04:48
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2020-01-08 13:53:23
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Damian Porwolik 2020-01-08 09:50:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-12-27 12:17:22
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-12-27 12:16:56
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-12-23 08:22:44
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-12-23 08:21:44
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-12-23 08:19:54
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2019-12-05 14:12:50
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2019-12-03 13:25:58
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-11-29 10:32:17
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2019-11-27 14:15:07
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2019-11-22 13:19:48
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-11-08 10:12:10
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-10-29 13:22:08
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-10-29 13:21:34
Sprawozdania Rb-Z za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-17 12:38:05
Sprawozdania Rb-N za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-17 12:37:39
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-17 12:37:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-17 12:36:19
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-16 07:37:01
Sprawozdania Rb-33 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-16 07:36:34
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-16 07:35:56
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-16 07:34:21
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-10-16 07:33:40
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 10:47:56
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 10:38:48
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 10:05:19
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 10:02:43
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 10:00:56
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2019-10-15 09:58:00
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-10-10 11:11:41
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-10-10 11:00:40
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2019-10-10 10:58:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-10-02 13:44:35
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-10-02 13:44:14
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-09-02 09:50:21
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-08-12 10:26:16
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-08-12 10:25:32
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-08-12 10:24:54
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-08-12 10:23:49
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2019-08-05 09:59:51
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2019-08-01 15:36:19
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2019-08-01 15:31:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-07-30 08:04:42
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-07-30 08:04:01
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:55:28
Sprawozdania Rb-33 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:54:42
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:53:38
Sprawozdania Rb-Z za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:52:47
Sprawozdania Rb-N za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:52:12
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:51:35
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-07-15 09:50:46
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-06-28 08:10:28
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2019-06-24 10:49:50
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-06-12 07:23:21
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-06-12 07:21:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-06-12 07:20:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-05-30 08:58:16
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-05-30 08:58:02
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-05-30 08:57:14
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-17 06:57:35
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-17 06:57:06
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-17 06:56:40
Bilans jednostki Dominika Głowacka 2019-05-09 11:10:45
Bilans jednostki Dominika Głowacka 2019-05-09 11:08:48
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:53:56
Sprawozdania Rb-33 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:52:30
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:51:02
Sprawozdania Rb-Z za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:49:51
Sprawozdania Rb-N za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:49:31
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:49:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-05-06 09:48:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-04-25 14:20:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-04-25 14:20:23
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-03-29 10:26:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-03-29 10:26:06
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2019-03-27 08:39:32
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-03-13 08:26:25
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-03-13 08:25:04
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-03-13 08:24:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-03-13 08:22:04
Przeprowadzone kontrole w roku 2018 Damian Porwolik 2019-03-07 09:58:14
Data kontroli: 22.05.2018r. - 23.05.2018r. Damian Porwolik 2019-03-07 09:32:14
Data kontroli: 22.05.2018r. - 23.05.2018r. Damian Porwolik 2019-03-07 09:30:28
Data kontroli: 06.12.2018r. - 11.12.2018r. Damian Porwolik 2019-03-07 09:28:20
Data kontroli: 05.12.2018r. - 12.02.2019r. Damian Porwolik 2019-03-07 09:22:50
Data kontroli: 05.12.2018r. - 12.02.2019r. Damian Porwolik 2019-03-07 09:21:30
Data kontroli: 06.07.2018r Damian Porwolik 2019-03-07 09:14:34
Data kontroli: 06.07.2018r Damian Porwolik 2019-03-07 09:12:58
Data kontroli: 06.07.2018r Damian Porwolik 2019-03-07 09:12:16
Data kontroli: 06.07.2018r Damian Porwolik 2019-03-07 09:10:45
Data kontroli: 06.07.2018r Damian Porwolik 2019-03-07 08:34:17
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-02-28 10:36:32
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-22 12:07:36
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-22 07:23:21
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-02-22 07:22:51
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-02-12 12:30:49
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-02-12 12:30:24
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 12:29:29
Sprawozdania Rb-N za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 12:28:31
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 12:27:58
Sprawozdania MRPiPS-02 za rok 2019 Dominika Głowacka 2019-02-12 11:50:54
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 11:48:15
Sprawozdania MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Dominika Głowacka 2019-02-12 11:47:57
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 11:42:18
Sprawozdania Rb-33 za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 11:40:48
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2019-02-12 11:36:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-01-30 08:18:02
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2019 Damian Porwolik 2019-01-22 00:46:42
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 Damian Porwolik 2019-01-22 00:43:30
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:38:34
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:38:00
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:31:17
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:30:26
Bon na zasiedlenie Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:29:37
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:29:13
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:28:45
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:28:04
Roboty publiczne Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:27:08
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:25:34
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:24:35
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:24:02
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2019-01-08 13:20:07
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2019-01-07 13:18:03
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 12:53:35
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 12:47:11
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 09:00:35
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:59:35
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:54:54
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:52:45
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:51:49
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:50:58
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:42:19
Staże Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:41:41
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2019-01-07 08:40:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-01-02 07:12:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2019-01-02 07:12:12
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-12-31 13:54:12
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-12-31 07:25:12
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-12-31 07:19:19
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2018-12-28 13:02:41
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-12-18 07:47:35
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-12-18 07:46:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-12-18 07:45:46
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2018-12-17 14:03:06
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2018-12-11 11:37:09
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2018-12-03 21:27:15
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2018-12-03 10:55:55
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2018-11-28 14:55:24
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-11-28 11:49:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-11-28 11:49:24
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2018-11-23 13:01:27
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-11-13 14:54:00
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-11-13 14:53:06
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-11-13 14:51:58
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-10-26 08:24:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-10-26 08:23:29
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-10-26 08:06:08
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-10-26 08:05:26
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:16:35
Sprawozdania Rb-33 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:15:57
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:15:15
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:14:14
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:13:33
Sprawozdania Rb-N za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:13:15
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:12:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-10-17 07:11:46
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-09-27 10:54:53
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-09-14 08:49:56
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-09-14 08:48:59
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-09-14 08:48:05
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-09-03 10:06:38
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-08-21 13:41:18
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-08-14 14:08:47
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-08-14 14:07:53
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-08-14 14:07:05
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-07-31 09:07:53
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-07-31 08:59:09
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-07-31 08:45:35
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2018-07-31 08:42:57
Dokumenty Mariusz Lech 2018-07-31 08:35:29
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-30 14:05:01
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-30 14:00:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-07-26 09:19:54
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-07-26 09:19:25
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:10:00
Sprawozdania Rb-33 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:09:16
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:08:19
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:07:33
Sprawozdania Rb-N za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:07:01
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:06:21
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-07-12 14:05:37
Ochrona danych osobowych Mariusz Lech 2018-07-12 10:08:23
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-06-28 08:25:22
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-06-13 14:28:42
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-06-13 14:27:25
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-06-13 14:26:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-05-28 12:20:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-05-28 12:20:33
Ochrona danych osobowych Damian Porwolik 2018-05-24 16:08:36
Ochrona danych osobowych Damian Porwolik 2018-05-24 16:08:11
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:06:09
Sprawozdania Rb-33 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:05:37
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:04:55
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:03:25
Sprawozdania Rb-N za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:02:48
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:02:12
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-05-15 14:01:09
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-04-26 11:22:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-03-26 08:41:19
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-03-23 11:12:27
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-03-16 10:11:03
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-03-16 10:10:24
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-03-16 10:09:43
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-02-27 08:13:52
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-21 13:37:20
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-21 13:35:46
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-21 13:33:36
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:52:38
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:46:42
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:46:19
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:45:55
Sprawozdania Rb-Z za rok 2018 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:36:42
Sprawozdania Rb-33 za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:33:05
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:32:19
Sprawozdania Rb-Z za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:31:13
Sprawozdania Rb-N za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:30:37
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:29:52
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2018-02-14 08:28:52
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 Stasia Widera 2018-02-02 08:59:00
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 Stasia Widera 2018-02-01 14:07:58
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 Stasia Widera 2018-02-01 14:07:08
Plan postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych na rok 2018 Stasia Widera 2018-01-31 14:00:08
Zaproszenie - zestawy komputerowe Stasia Widera 2018-01-31 13:41:06
Zaproszenie - oprogramowanie Stasia Widera 2018-01-31 13:40:48
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Stasia Widera 2018-01-31 13:40:34
Zamówienia na usługi społeczne Stasia Widera 2018-01-31 13:37:33
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień na rok 2017 Stasia Widera 2018-01-31 13:32:50
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Stasia Widera 2018-01-31 10:59:18
Plan Zamówień Publicznych Stasia Widera 2018-01-31 10:55:47
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-01-30 08:47:38
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2018-01-30 08:47:05
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-12-28 09:07:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-12-28 09:07:23
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2017-12-14 07:08:20
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-12-12 14:16:57
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-12-12 14:11:27
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-12-12 14:08:38
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-12-04 07:17:35
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-11-24 09:22:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-11-24 09:21:50
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-11-24 09:20:34
Zamówienia na usługi społeczne Mariusz Lech 2017-11-17 12:01:44
Data kontroli: 31.07.2017r. - kontrola w toku Mariusz Lech 2017-11-15 09:50:52
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:20:29
Sprawozdania Rb-33 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:19:45
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:18:29
Sprawozdania Rb-Z za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:14:36
Sprawozdania Rb-N za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:13:59
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:13:21
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-11-13 13:10:37
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2017-11-09 14:47:03
Zaproszenie - oprogramowanie Damian Porwolik 2017-11-07 14:59:34
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2017-11-06 14:12:13
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2017-11-02 11:57:49
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2017-10-31 13:54:36
Zamówienia na usługi społeczne Damian Porwolik 2017-10-31 13:30:32
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Damian Porwolik 2017-10-27 13:18:30
Zaproszenie - zestawy komputerowe Damian Porwolik 2017-10-27 13:10:10
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-10-27 11:04:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-10-27 11:04:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-10-27 11:03:44
Zaproszenie - oprogramowanie Damian Porwolik 2017-10-25 14:59:38
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących Damian Porwolik 2017-10-13 12:45:43
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-09-21 09:35:27
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-09-21 09:35:05
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-08-29 10:18:51
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-08-29 10:18:31
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-08-29 10:17:31
Przeprowadzone kontrole w roku 2017 Damian Porwolik 2017-08-11 12:45:35
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-08-10 14:06:36
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-08-10 14:03:07
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-08-10 14:01:47
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-08-10 14:00:34
Staże Małgorzata Tkaczyk 2017-08-10 10:59:46
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2017-08-10 10:26:32
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2017-08-10 10:23:57
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Małgorzata Tkaczyk 2017-08-10 10:06:10
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:26:36
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:24:50
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:24:23
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:23:11
Bon na zasiedlenie Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:20:54
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:20:24
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:19:55
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:19:32
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:19:26
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:18:55
Grant na utworzenie stanowiska pracy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:18:34
Prace społecznie użyteczne Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:18:07
Roboty publiczne Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:17:35
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:16:34
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:15:53
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:14:50
Staże Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:07:35
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2017-08-07 10:04:02
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-07-27 13:34:01
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:16:45
Sprawozdania Rb-33 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:15:53
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:12:33
Sprawozdania Rb-Z za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:10:51
Sprawozdania Rb-N za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:10:18
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:09:41
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-07-14 12:08:55
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2017-06-28 10:23:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-06-23 08:22:22
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-06-23 08:21:40
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-06-21 14:40:39
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-06-21 14:30:34
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-06-21 14:29:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-06-21 14:29:02
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących Damian Porwolik 2017-06-05 12:48:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-05-25 11:33:28
Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących Damian Porwolik 2017-05-24 09:32:41
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-05-16 14:51:35
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-05-16 14:50:39
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-05-16 14:49:45
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO Damian Porwolik 2017-05-15 13:23:12
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-04-26 08:55:29
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-04-26 08:54:56
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-25 07:13:48
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:32:55
Sprawozdania Rb-33 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:32:15
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:29:52
Sprawozdania Rb-Z za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:27:09
Sprawozdania Rb-N za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:26:19
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:25:17
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-04-19 07:13:41
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-03-31 07:11:59
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-03-31 07:09:58
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-03-31 07:08:23
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-03-28 08:47:12
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017 Damian Porwolik 2017-03-27 14:50:17
Planowana lista miejsc PZD na rok 2016 Damian Porwolik 2017-03-27 14:45:47
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2016 Damian Porwolik 2017-03-27 14:44:55
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” II Damian Porwolik 2017-03-15 14:30:55
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” II Damian Porwolik 2017-03-07 08:02:14
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-03-06 13:29:04
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-03-06 13:13:26
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-03-06 13:12:43
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-03-06 13:12:07
Sprawozdanie Rb-278S za rok 2017 Dominika Głowacka 2017-03-06 12:58:07
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-02-23 10:54:35
Zamówienia publiczne do 30 000 EURO Damian Porwolik 2017-02-23 10:54:05
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-02-23 10:53:54
Zaproszenie - usługi pocztowe Damian Porwolik 2017-02-23 10:52:42
Zaproszenie - oprogramowanie Damian Porwolik 2017-02-23 10:52:01
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” - unie Damian Porwolik 2017-02-23 09:35:33
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” DOK.TW Damian Porwolik 2017-02-23 09:33:27
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” DOK.TW Mariusz Lech 2017-02-15 12:18:04
Organizacja PUP Mariusz Lech 2017-02-07 13:23:07
„Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy- zarejestrowanych w Powiatowym urzędzie pracy w Chorzowie” DOK.TW Damian Porwolik 2017-02-07 07:55:23
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2017-02-06 14:59:27
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 11:13:03
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 11:11:43
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 11:11:18
Świadczenie aktywizacyjne Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:54:02
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:53:26
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:53:01
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:52:26
Prace społecznie użyteczne Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:52:01
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:51:34
Grant na utworzenie stanowiska pracy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:50:44
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:50:08
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:49:48
Bon na zasiedlenie Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:49:20
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:48:20
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:47:00
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:45:22
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:31:30
Staże Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:25:23
Staże Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:21:16
Staże Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:20:23
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:18:14
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2017-02-06 10:13:59
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:23:08
Sprawozdania Rb-33 za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:22:20
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:21:17
Sprawozdania Rb-Z za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:19:47
Sprawozdania Rb-N za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:19:00
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:18:01
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2017-02-03 11:16:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-01-25 08:21:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2017-01-25 08:20:47
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2017-01-19 07:53:08
Zaproszenie - usługi pocztowe Damian Porwolik 2016-12-27 14:49:30
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2016-12-27 08:28:35
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2016-12-27 08:25:06
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-12-23 08:17:21
Zaproszenie - usługi pocztowe Damian Porwolik 2016-12-15 15:55:31
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-12-13 14:53:14
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-12-13 14:52:06
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-12-13 14:50:51
Zaproszenie - drukarki Damian Porwolik 2016-12-08 11:50:27
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Damian Porwolik 2016-12-08 11:44:50
Zaproszenie - usługi pocztowe Damian Porwolik 2016-12-02 11:45:03
Zaproszenie - oprogramowanie Damian Porwolik 2016-12-02 08:19:45
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Mariusz Lech 2016-11-30 15:44:23
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Mariusz Lech 2016-11-30 15:43:01
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Damian Porwolik 2016-11-28 14:21:05
Zaproszenie - drukarki Damian Porwolik 2016-11-28 11:48:37
Zaproszenie - usługi pocztowe Mariusz Lech 2016-11-25 14:51:41
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-11-24 13:14:12
Zaproszenie - oprogramowanie Mariusz Lech 2016-11-17 12:44:21
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-11-17 09:52:47
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-11-17 09:51:41
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-11-17 09:50:35
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2016-11-14 10:55:32
„Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” DOK.TW-262-PN/POWER/III/2016 Damian Porwolik 2016-11-14 10:40:47
Zaproszenie - oprogramowanie Mariusz Lech 2016-11-08 14:57:56
Zaproszenie - oprogramowanie Mariusz Lech 2016-11-08 14:55:15
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Mariusz Lech 2016-11-08 14:51:51
Zaproszenie - oprogramowanie Damian Porwolik 2016-11-07 13:18:26
Zaproszenie - drukarki Damian Porwolik 2016-11-07 13:18:01
Zaproszenie - sprzęt komputerowy Damian Porwolik 2016-11-07 13:17:17
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-10-26 08:08:21
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-10-26 08:06:16
„Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” DOK.TW-262-PN/POWER/III/2016 Mariusz Lech 2016-10-20 08:55:11
Ponowne wykorzystanie Mariusz Lech 2016-10-13 13:35:40
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:28:11
Sprawozdania Rb-33 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:27:18
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:26:04
Sprawozdania Rb-Z za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:24:47
Sprawozdania Rb-N za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:23:59
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:22:21
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-13 09:20:05
Data kontroli: 09.08.2016r. - 12.08.2016 Damian Porwolik 2016-10-12 13:40:35
Data kontroli: 09.08.2016r. - 12.08.2016 Damian Porwolik 2016-10-12 10:47:25
Data kontroli: 27.07.2016r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:46:36
Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:44:52
Data kontroli: 14.01.2015r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:42:21
Data kontroli: 27 - 29.05.2013r.,3 - 10.06.2013r.,12 - 19.06.2013r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:39:46
Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:36:21
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2016-10-12 10:35:02
Statut Damian Porwolik 2016-10-10 14:50:38
Spis adresów Damian Porwolik 2016-10-10 14:45:37
Data kontroli: 09.08.2016r. - 12.08.2016 Damian Porwolik 2016-10-10 14:43:41
Data kontroli: 27.07.2016r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:43:22
Data kontroli: 11,20,29.01.2016r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:43:05
Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:42:24
Data kontroli: 11.07.2014r. - 06.08.2014r. oraz 20.10.2014r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:39:40
Data kontroli: 18.03.2014r. - 21.03.2014r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:39:11
Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:37:38
Data kontroli: 18.04.2012r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:37:02
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:36:39
Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r. Damian Porwolik 2016-10-10 14:36:07
Przeprowadzone kontrole w roku 2016 Damian Porwolik 2016-10-10 14:33:27
Przeprowadzone kontrole w roku 2015 Damian Porwolik 2016-10-10 14:32:43
Przeprowadzone kontrole w roku 2014 Damian Porwolik 2016-10-10 14:30:56
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Damian Porwolik 2016-10-10 14:30:02
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:26:23
Statut Damian Porwolik 2016-10-10 14:25:24
Budżet Damian Porwolik 2016-10-10 14:24:45
Budżet Damian Porwolik 2016-10-10 14:24:18
Statut Damian Porwolik 2016-10-10 14:22:40
Statut Gminy uchwalony na sesji otwarcia Damian Porwolik 2016-10-10 14:22:01
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:20:41
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:20:02
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:17:48
Planowana lista miejsc PZD na rok 2016 Damian Porwolik 2016-10-10 14:07:52
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2016 Damian Porwolik 2016-10-10 14:06:55
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:05:45
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 14:04:04
Doradca Zawodowy Damian Porwolik 2016-10-10 14:01:28
Doradca Zawodowy Damian Porwolik 2016-10-10 14:00:13
Ogólne zasady Damian Porwolik 2016-10-10 13:56:21
Programy realizowane i zrealizowane Damian Porwolik 2016-10-10 13:54:01
EFS Damian Porwolik 2016-10-10 13:51:37
Program EFS Damian Porwolik 2016-10-10 13:50:14
EFS Damian Porwolik 2016-10-10 13:46:24
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Damian Porwolik 2016-10-10 13:29:45
PRZEJAZD NA TARGI PRACY I GIEŁDY PRACY Damian Porwolik 2016-10-10 13:27:10
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji Damian Porwolik 2016-10-10 13:24:57
FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI Damian Porwolik 2016-10-10 13:23:21
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Damian Porwolik 2016-10-10 13:17:59
Realizowanie szkoleń indywidualnych Damian Porwolik 2016-10-10 13:15:31
Program Aktywizacja i Integracja Damian Porwolik 2016-10-10 13:11:23
Wybór Dyrektora PUP na Przewodniczącego Damian Porwolik 2016-10-10 13:03:19
Informacja dla osób niesłyszących Damian Porwolik 2016-10-10 13:00:01
Informacja dot. dnia 24.12.2015 Damian Porwolik 2016-10-10 12:58:04
Protokoły Damian Porwolik 2016-10-10 12:56:34
Obwieszczenia Damian Porwolik 2016-10-10 12:55:23
Aktualne oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:47:14
Aktualne oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:45:30
Aktualne oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:42:22
Aktualne oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:40:02
Oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:35:42
Oferty pracy Damian Porwolik 2016-10-10 12:35:21
Nabór pracowników Damian Porwolik 2016-10-10 12:04:34
Nabór pracowników Damian Porwolik 2016-10-10 11:51:16
Ponowne wykorzystanie Damian Porwolik 2016-10-10 11:48:03
Ponowne wykorzystanie Damian Porwolik 2016-10-10 11:47:46
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-10-10 11:12:35
„Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” DOK.TW-262-PN/POWER/III/2016 Mariusz Lech 2016-10-04 10:44:53
Data kontroli: 09.08.2016r. - 12.08.2016 Damian Porwolik 2016-10-03 07:08:41
Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r. Damian Porwolik 2016-09-30 12:51:36
Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r. Damian Porwolik 2016-09-30 12:49:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-09-30 08:20:53
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2016-09-23 13:33:55
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-09-14 10:22:31
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-09-14 10:21:23
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-09-14 10:20:32
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-08-30 10:07:17
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-08-10 14:45:42
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-08-10 14:44:26
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-08-10 14:43:34
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Małgorzata Tkaczyk 2016-08-09 13:53:32
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Małgorzata Tkaczyk 2016-08-09 11:47:14
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Małgorzata Tkaczyk 2016-08-09 11:32:06
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-08-02 09:13:58
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-08-01 10:59:22
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-08-01 10:58:00
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-07-25 08:37:28
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 12:43:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 12:39:30
Sprawozdania Rb-Z za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 12:36:30
Sprawozdania Rb-N za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 12:28:12
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 11:12:28
Sprawozdania Rb-33 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 11:10:53
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-07-15 11:09:08
Planowana lista miejsc PZD na rok 2016 Damian Porwolik 2016-07-13 10:41:59
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2016 Damian Porwolik 2016-07-13 10:33:25
Staże Małgorzata Tkaczyk 2016-06-30 16:06:51
Staże Małgorzata Tkaczyk 2016-06-30 16:04:07
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-06-27 11:37:48
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-06-27 11:22:21
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-06-27 11:19:45
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-06-27 10:51:47
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-06-27 10:50:05
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2016-06-24 13:29:42
3. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/RPOWSL/I/2016 Damian Porwolik 2016-06-24 13:28:59
2. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/POWER/II/2016 Damian Porwolik 2016-06-24 13:28:46
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-06-23 16:19:01
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-17 13:24:15
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-17 13:21:36
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-17 13:20:10
Powiatowa Rada Rynku Pracy Mariusz Lech 2016-06-15 14:40:21
1. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/POWER/I/2016 Damian Porwolik 2016-06-14 14:52:35
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-08 09:14:26
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-08 09:13:17
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-06-08 09:11:46
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2016-06-03 13:06:15
Skargi i wnioski Damian Porwolik 2016-05-30 14:50:32
Rejestry Mariusz Lech 2016-05-30 13:53:40
Rejestry Mariusz Lech 2016-05-30 13:41:50
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:59:10
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:55:34
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:54:05
Świadczenie aktywizacyjne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:51:14
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:40:07
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:28:52
Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:20:07
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:19:29
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:18:32
Świadczenie aktywizacyjne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:18:07
Roboty publiczne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:17:21
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:16:48
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:16:23
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:12:50
Prace społecznie użyteczne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:12:27
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:12:06
Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:11:28
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:10:35
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:09:46
Staże Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:07:46
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:07:08
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:06:00
Grant na utworzenie stanowiska pracy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:03:29
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:02:46
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:02:13
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:01:45
Bon stażowy Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:01:12
Bon na zasiedlenie Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 09:00:34
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2016-05-27 08:56:34
3. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/RPOWSL/I/2016 Damian Porwolik 2016-05-25 13:49:21
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-05-25 09:56:31
Tryb działania Damian Porwolik 2016-05-16 14:58:23
Komórki organizacyjne Damian Porwolik 2016-05-16 14:57:34
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2016-05-16 14:56:12
Status prawny Damian Porwolik 2016-05-16 14:55:06
2. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/POWER/II/2016 Damian Porwolik 2016-05-16 10:36:53
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2016-04-28 12:17:16
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-04-28 09:00:42
1. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/POWER/I/2016 Damian Porwolik 2016-04-27 11:17:29
3. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-262-PN/RPOWSL/I/2016 Damian Porwolik 2016-04-21 11:10:48
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:10:19
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:07:08
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:05:27
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:04:09
Sprawozdania Rb-33 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:02:57
Sprawozdania Rb-Z za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:00:56
Sprawozdania Rb-N za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 08:00:02
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 07:59:07
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-04-21 07:58:00
Majątek Mariusz Lech 2016-04-13 11:20:10
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2016 Damian Porwolik 2016-04-07 11:49:27
Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2016 Damian Porwolik 2016-04-07 11:48:11
Przygotowania zawodowe dorosłych Damian Porwolik 2016-04-07 11:44:41
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-04-04 11:31:10
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-04-01 15:04:21
1. Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych: DOK.TW-ZGZ-PN/POWER/I/2016 Damian Porwolik 2016-04-01 08:56:06
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2016-03-31 15:55:01
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-03-29 10:29:05
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-03-29 10:28:16
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-03-29 07:49:27
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-03-29 07:47:27
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-03-29 07:43:56
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2016 Dominika Głowacka 2016-03-29 07:43:02
Data kontroli: 28.04.2015r. - 30.04.2015r. Damian Porwolik 2016-02-29 10:52:37
Data kontroli: 28.04.2015r. - 30.04.2015r. Damian Porwolik 2016-02-29 10:50:35
Data kontroli: 28.04.2015r. - 30.04.2015r. Damian Porwolik 2016-02-29 10:48:19
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-02-26 10:23:11
Data kontroli: 25.11.2015r. - 30.11.2015r. Damian Porwolik 2016-02-24 13:40:03
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-02-16 14:56:50
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-02-16 13:37:05
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-02-15 15:00:26
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-02-15 12:54:08
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-02-05 13:08:44
Sprawozdania Rb-Z za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-02-03 13:55:41
Sprawozdania Rb-N za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-02-03 13:54:34
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-02-03 13:53:26
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-02-03 13:50:13
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-01-28 09:25:08
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-01-28 09:07:37
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-01-28 08:50:53
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2016-01-27 08:42:56
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-01-26 08:12:17
Sprawozdania Rb-33 za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-01-26 08:11:03
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2016-01-26 08:09:46
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2016-01-21 08:05:28
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2016-01-21 08:04:42
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-01-13 14:57:47
Zamówienia Publiczne Damian Porwolik 2016-01-11 12:41:31
6. Przetarg: DOK.TW.172-PN/UP/2015 Damian Porwolik 2016-01-11 12:39:26
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2016-01-08 13:06:34
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2015-12-31 14:20:51
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-12-29 11:14:40
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-12-17 13:32:00
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-12-17 13:25:09
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-12-17 13:22:12
6. Przetarg: DOK.TW.172-PN/UP/2015 Mariusz Lech 2015-12-16 10:33:17
6. Przetarg: DOK.TW.172-PN/UP/2015 Damian Porwolik 2015-12-01 13:24:15
6. Przetarg: DOK.TW.172-PN/UP/2015 Damian Porwolik 2015-11-30 14:42:46
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-11-26 13:55:22
5. Przetarg: DOK.TW-172-PN/RPOWSL/II/2015 Damian Porwolik 2015-11-24 14:08:07
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-11-23 07:51:31
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-11-23 07:48:50
3. Przetarg: DOK.TW.172-PN/RM49/I/2015 Mariusz Lech 2015-11-18 14:38:20
4. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / II / 2015 Mariusz Lech 2015-11-18 14:37:57
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-11-13 12:08:07
5. Przetarg: DOK.TW-172-PN/RPOWSL/II/2015 Mariusz Lech 2015-11-05 10:43:34
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-10-29 10:51:59
4. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / II / 2015 Mariusz Lech 2015-10-29 08:59:05
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-26 08:41:15
3. Przetarg: DOK.TW.172-PN/RM49/I/2015 Damian Porwolik 2015-10-23 10:52:45
2. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / RPOWSL / I / 2015 Damian Porwolik 2015-10-20 14:52:13
1. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / I / 2015 Damian Porwolik 2015-10-20 14:52:01
Sprawozdania Rb-Z za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 09:08:05
Sprawozdania Rb-N za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 09:06:46
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 09:05:36
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 09:02:53
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 09:00:09
Sprawozdania Rb-33 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 08:57:41
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-10-19 08:42:26
1. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / I / 2015 Damian Porwolik 2015-10-05 14:14:06
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-09-30 11:12:58
2. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / RPOWSL / I / 2015 Mariusz Lech 2015-09-28 13:36:20
1. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / I / 2015 Mariusz Lech 2015-09-21 12:33:55
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-09-16 07:25:44
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-09-16 07:22:53
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-09-16 07:18:29
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-09-01 08:19:00
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-08-28 09:41:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-08-28 09:41:48
2. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / RPOWSL / I / 2015 Damian Porwolik 2015-08-28 07:56:53
1. Przetarg: DOK.TW.-172-PN / POWER / I / 2015 Damian Porwolik 2015-08-27 12:56:32
Usługa doprowadzenia 15 skierowanych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Damian Porwolik 2015-08-21 12:53:45
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-08-13 07:52:36
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-08-13 07:50:33
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-08-13 07:48:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-07-27 13:43:33
Otwarty konkurs ofert Damian Porwolik 2015-07-24 14:00:24
PRZEJAZD NA TARGI PRACY I GIEŁDY PRACY Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 16:01:45
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 15:51:26
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 15:50:40
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 14:51:32
Świadczenie aktywizacyjne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 14:48:49
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 14:45:29
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 14:39:25
Staże Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 14:06:59
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 13:55:14
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 13:53:23
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 13:47:43
Zwrot kosztów przejazdu Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 13:42:20
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2015-07-16 13:41:49
Sposób załatwiania spraw Mariusz Lech 2015-07-16 12:56:22
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-15 14:55:44
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-15 14:52:43
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-15 14:51:56
Świadczenie aktywizacyjne Damian Porwolik 2015-07-15 14:38:08
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Damian Porwolik 2015-07-15 14:26:12
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:17:17
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:14:08
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:10:23
Trójstronna umowa szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:06:54
Świadczenie aktywizacyjne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:05:40
Roboty publiczne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:04:36
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:03:54
Przygotowanie zawodowe dorosłych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:02:52
Prace społecznie użyteczne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:01:31
Prace Interwencyjne Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:00:52
Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 14:00:09
Zwrot kosztów zakwaterowania Damian Porwolik 2015-07-15 13:58:58
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:58:55
Zwrot kosztów przejazdu Damian Porwolik 2015-07-15 13:58:36
Trójstronna umowa szkoleniowa Damian Porwolik 2015-07-15 13:58:06
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:57:36
Świadczenie aktywizacyjne Damian Porwolik 2015-07-15 13:57:32
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych Damian Porwolik 2015-07-15 13:56:57
Grant na utworzenie stanowiska pracy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:56:30
Roboty publiczne Damian Porwolik 2015-07-15 13:56:29
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia Damian Porwolik 2015-07-15 13:56:00
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:55:48
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Damian Porwolik 2015-07-15 13:55:42
Przygotowanie zawodowe dorosłych Damian Porwolik 2015-07-15 13:55:19
Bon zatrudnieniowy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:55:04
Prace społecznie użyteczne Damian Porwolik 2015-07-15 13:54:56
Prace Interwencyjne Damian Porwolik 2015-07-15 13:54:36
Bon na zasiedlenie Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:54:26
Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK Damian Porwolik 2015-07-15 13:54:11
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Damian Porwolik 2015-07-15 13:53:45
Krajowy Fundusz Szkoleniowy Damian Porwolik 2015-07-15 13:53:05
Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej Damian Porwolik 2015-07-15 13:52:41
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS Damian Porwolik 2015-07-15 13:52:13
PRZEJAZD NA TARGI PRACY I GIEŁDY PRACY Damian Porwolik 2015-07-15 13:51:49
FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI Damian Porwolik 2015-07-15 13:50:39
Grant na utworzenie stanowiska pracy Damian Porwolik 2015-07-15 13:50:03
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:49:30
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Damian Porwolik 2015-07-15 13:49:19
Bon zatrudnieniowy Damian Porwolik 2015-07-15 13:48:45
Bon szkoleniowy Damian Porwolik 2015-07-15 13:47:52
Bon stażowy Damian Porwolik 2015-07-15 13:46:54
Bon na zasiedlenie Damian Porwolik 2015-07-15 13:46:32
Prace interwencyjne, roboty publiczne Damian Porwolik 2015-07-15 13:45:10
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Damian Porwolik 2015-07-15 13:43:03
Pożyczka szkoleniowa Damian Porwolik 2015-07-15 13:42:21
Staże Damian Porwolik 2015-07-15 13:41:21
Bon szkoleniowy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:38:40
Staże Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:36:13
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:35:46
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:34:41
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:32:12
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:26:07
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:18:21
Szkolenia Damian Porwolik 2015-07-15 13:15:33
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2015-07-15 13:09:22
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2015-07-15 13:09:04
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Damian Porwolik 2015-07-15 12:53:02
Prace społecznie użyteczne Damian Porwolik 2015-07-15 12:43:14
Pożyczka szkoleniowa Damian Porwolik 2015-07-15 12:35:24
Damian Porwolik 2015-07-15 11:38:04
Bon zatrudnieniowy Damian Porwolik 2015-07-15 11:27:10
Bon na zasiedlenie Damian Porwolik 2015-07-15 11:09:50
Data kontroli: 28.04.2015r. - 30.04.2015r. Damian Porwolik 2015-07-15 10:38:12
Data kontroli: 19.02.2013r. - 22.02.2013r. Damian Porwolik 2015-07-15 10:37:12
Data kontroli: 10.02.2015r. - 06.03.2015 Damian Porwolik 2015-07-15 10:25:10
Data kontroli: 10.02.2015r. - 06.03.2015 Damian Porwolik 2015-07-15 10:22:56
Data kontroli: 10.02.2015r. - 06.03.2015 Damian Porwolik 2015-07-15 10:20:59
Data kontroli: 14.01.2015r. Damian Porwolik 2015-07-15 10:16:19
Data kontroli: 23.01.2013r. Damian Porwolik 2015-07-15 10:10:25
Data kontroli: 05.12.2013r. - 06.12.2013r. Damian Porwolik 2015-07-15 09:56:36
Data kontroli: 05.12.2013r. - 06.12.2013r. Damian Porwolik 2015-07-15 09:55:59
Data kontroli: 11.07.2014r. - 06.08.2014r. oraz 20.10.2014r. Damian Porwolik 2015-07-15 09:24:21
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:34:59
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:31:57
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:29:42
Sprawozdania Rb-33 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:28:28
Sprawozdania Rb-Z za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:26:44
Sprawozdania Rb-N za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:25:43
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:24:44
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-14 13:22:53
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 10:13:30
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:46:37
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:43:05
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:41:26
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:39:10
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-14 09:35:54
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-14 09:35:40
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:33:10
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:29:14
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:20:44
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:14:05
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 09:03:15
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:58:06
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:53:45
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:53:08
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:51:24
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:49:14
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:37:57
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:33:14
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:29:12
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:24:04
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:18:19
Organizacja PUP Ewelina Banasik 2015-07-14 08:17:21
Data kontroli: 18.03.2014r. - 21.03.2014r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:55:56
Data kontroli: 05.12.2013r. - 06.12.2013r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:53:05
Data kontroli: 28.06.2011r. - 29.06.2011r Damian Porwolik 2015-07-13 14:48:10
Data kontroli: 06.09.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:45:38
Data kontroli: 06.09.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:40:55
Data kontroli: 02.03.2011r. - 04.03.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:35:12
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:31:54
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:30:16
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:27:43
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:25:10
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:22:59
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:16:57
Data kontroli: 11.08.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 14:08:05
Data kontroli: 20.09.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 13:48:39
Data kontroli: 20.09.2011r. Damian Porwolik 2015-07-13 13:46:45
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:51:38
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:50:38
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:50:22
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:49:55
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:49:12
Dyrekcja Ewelina Banasik 2015-07-13 12:46:57
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:43:12
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:42:29
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:42:11
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:39:58
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:39:08
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:38:38
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:37:31
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:37:09
Komórki organizacyjne Ewelina Banasik 2015-07-13 12:36:15
Data kontroli: 27 - 29.05.2013r.,3 - 10.06.2013r.,12 - 19.06.2013r. Damian Porwolik 2015-07-13 10:49:18
Data kontroli: 21.05.2013r. - 30.06.2013r. Damian Porwolik 2015-07-13 10:47:02
Data kontroli: 21.05.2013r. - 30.06.2013r. Damian Porwolik 2015-07-13 10:39:26
Kontakt Damian Porwolik 2015-07-09 14:41:56
Kontakt Damian Porwolik 2015-07-09 14:40:41
Kontakt Damian Porwolik 2015-07-09 14:39:46
Nabór do komisji konkursowej Damian Porwolik 2015-07-03 09:39:04
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-07-01 07:36:48
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-06-30 08:26:58
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 Dominika Głowacka 2015-06-30 08:24:25
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-06-30 08:22:20
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-06-30 08:20:58
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-06-24 09:55:23
Nabór do komisji konkursowej Damian Porwolik 2015-06-23 13:37:02
Otwarty konkurs ofert Damian Porwolik 2015-06-23 13:35:47
Powiatowa Rada Rynku Pracy Mariusz Lech 2015-06-19 07:58:39
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-06-16 14:20:50
Usługa doprowadzenia 15 skierowanych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Damian Porwolik 2015-06-15 12:07:49
Data kontroli: 17.02.2011r. - 22.02.2011r. Damian Porwolik 2015-06-05 12:54:31
Data kontroli: 13.06.2011r. - 17.06.2011r. Damian Porwolik 2015-06-05 12:40:21
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2015-06-05 11:05:49
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2015-05-29 12:43:59
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2015-05-29 12:14:24
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2015-05-29 12:01:03
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-05-28 09:10:24
Usługa doprowadzenia 15 skierowanych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Damian Porwolik 2015-05-25 14:55:54
Usługa doprowadzenia 15 skierowanych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych. Damian Porwolik 2015-05-25 14:54:20
Plan Zamówień Publicznych Damian Porwolik 2015-05-25 14:34:03
Przetargi Damian Porwolik 2015-05-25 14:26:13
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-25 09:39:17
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-25 09:38:08
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:28:17
Sprawozdania Rb-33 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:27:32
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:26:25
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:19:50
Sprawozdania Rb-Z za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:18:42
Sprawozdania Rb-N za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:17:58
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:16:47
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-05-15 07:15:27
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-04-24 09:29:14
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-04-24 09:28:13
Majątek Mariusz Lech 2015-04-21 13:54:12
Majątek Mariusz Lech 2015-04-21 13:53:21
Tryb działania Damian Porwolik 2015-04-08 10:13:43
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2015-04-08 10:11:28
Status prawny Damian Porwolik 2015-04-08 10:10:22
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2015-04-01 14:59:45
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-03-31 08:28:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-03-31 08:28:16
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-03-18 14:47:02
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-03-18 14:42:59
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-03-18 14:41:48
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2015 Dominika Głowacka 2015-03-18 14:39:16
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2015-03-11 12:51:43
Status prawny Damian Porwolik 2015-03-11 09:41:09
Skargi i wnioski Damian Porwolik 2015-03-10 10:59:11
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2015-03-09 14:16:56
Status prawny Damian Porwolik 2015-03-09 14:14:02
Powiatowa Rada Rynku Pracy Mariusz Lech 2015-03-06 09:15:34
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-02-23 13:13:26
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-02-23 13:12:51
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-02-23 13:11:52
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2015-02-19 13:51:36
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2015-02-17 09:23:59
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:43:11
Sprawozdania Rb-33 za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:41:28
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:40:11
Sprawozdania Rb-Z za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:33:27
Sprawozdania Rb-N za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:32:20
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:30:51
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2015-02-10 07:19:25
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2015-02-06 12:36:08
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2015-02-06 12:33:28
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2015-01-26 08:58:16
Powiatowa Rada Rynku Pracy Damian Porwolik 2015-01-07 14:58:33
Powiatowa Rada Zatrudnienia Damian Porwolik 2015-01-07 14:57:41
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2015 Mariusz Lech 2015-01-02 09:21:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-12-31 11:09:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-12-31 11:08:59
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-12-31 11:08:13
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-12-18 13:43:26
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-12-18 13:40:40
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-12-18 13:38:20
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2014-12-12 10:41:08
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2015 Damian Porwolik 2014-12-11 12:54:49
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2015 Damian Porwolik 2014-11-27 16:25:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-11-24 09:17:22
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-11-24 09:16:57
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-11-19 14:35:37
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-11-19 14:33:16
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-11-19 14:30:22
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-11-06 13:47:10
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-11-06 13:22:24
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6.1.3 / III / 2014 Damian Porwolik 2014-10-29 14:59:40
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-10-28 08:22:08
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-10-28 08:21:09
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:32:41
Sprawozdania Rb-33 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:31:51
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:30:40
Sprawozdania Rb-Z za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:27:03
Sprawozdania Rb-N za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:25:46
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:24:48
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:22:41
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-17 10:20:14
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-01 14:28:39
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-01 14:25:55
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-01 14:24:03
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-01 14:16:04
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-10-01 14:13:33
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-09-26 12:58:53
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-09-26 12:58:04
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6.1.3 / III / 2014 Damian Porwolik 2014-09-25 14:37:25
Organizacja PUP Damian Porwolik 2014-09-25 09:29:53
Organizacja PUP Damian Porwolik 2014-09-25 09:28:42
Redakcja Damian Porwolik 2014-09-24 08:54:24
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2014-09-04 08:02:37
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2014-09-04 08:01:25
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-08-27 09:05:03
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-08-27 09:04:57
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-08-27 09:04:46
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-08-27 09:04:23
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-08-20 14:57:18
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-08-14 14:51:41
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-08-14 14:50:10
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-08-14 14:47:43
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2014-08-14 13:34:00
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6.1.3 / III / 2014 Mariusz Lech 2014-08-13 15:00:43
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6.1.3 / III / 2014 Mariusz Lech 2014-08-13 14:59:53
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 / II / 2014) Mariusz Lech 2014-08-13 13:21:36
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-31 09:06:41
Sprawozdania Rb-Z za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:53:45
Sprawozdania Rb-N za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:52:56
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:51:52
Sprawozdania Rb-33 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:48:19
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:46:31
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-07-30 12:44:49
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-07-25 08:25:25
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-24 14:44:55
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-23 11:47:24
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-23 11:44:30
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-23 09:32:47
Data kontroli: 19.02.2013r. - 22.02.2013r. Damian Porwolik 2014-07-16 13:37:38
Data kontroli: 19.02.2013r. - 22.02.2013r. Damian Porwolik 2014-07-16 13:36:49
Data kontroli: 23.01.2013r. Damian Porwolik 2014-07-16 13:29:40
Data kontroli: 23.01.2013r. Damian Porwolik 2014-07-16 13:21:19
Data kontroli: 28.06.2011r.-29.06.2011r Damian Porwolik 2014-07-16 11:36:55
Data kontroli: 13.06.2011r. - 17.06.2011r. Damian Porwolik 2014-07-16 11:35:27
Data kontroli: 02.03.2011r. - 04.03.2011r. Damian Porwolik 2014-07-16 11:34:33
Przeprowadzone kontrole w roku 2011 Damian Porwolik 2014-07-16 11:31:20
Przeprowadzone kontrole w roku 2011 Damian Porwolik 2014-07-16 11:28:04
Przeprowadzone kontrole w roku 2011 Damian Porwolik 2014-07-16 11:26:05
Dokumentacja przebiegu kontroli Damian Porwolik 2014-07-16 11:23:17
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-10 15:17:56
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-07-10 15:15:35
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Damian Porwolik 2014-07-07 13:33:40
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Damian Porwolik 2014-07-07 12:11:28
Prace interwencyjne, roboty publiczne Damian Porwolik 2014-07-07 11:17:53
Prace interwencyjne, roboty publiczne Damian Porwolik 2014-07-07 09:37:31
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2014-07-02 14:33:36
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2014-07-02 14:18:31
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2014-07-02 12:01:48
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2014-07-02 11:54:48
Umowa o organizację stażu Damian Porwolik 2014-07-02 11:50:08
Aktualne oferty pracy Damian Porwolik 2014-07-02 09:54:17
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2014-07-02 09:03:23
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2014-07-02 09:00:48
Tryb działania Damian Porwolik 2014-06-30 11:18:00
Status prawny Damian Porwolik 2014-06-30 11:14:31
Przetarg 6.1.3 / I / 2014 Damian Porwolik 2014-06-30 10:13:27
Badania lokalnego rynku pracy Damian Porwolik 2014-06-30 10:12:20
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-06-27 07:22:37
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-06-27 07:21:40
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-06-26 14:35:57
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-06-25 09:02:17
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-06-25 09:00:37
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-06-25 08:59:05
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2014-06-24 13:44:07
Powiatowa Rada Zatrudnienia Mariusz Lech 2014-06-17 10:36:07
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 / II / 2014) Mariusz Lech 2014-06-13 09:44:30
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2014-06-12 15:15:47
Ogłoszenia o naborze Mariusz Lech 2014-06-12 14:52:07
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-06-10 14:57:44
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-06-09 12:39:42
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-05-27 15:06:44
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-05-27 11:10:14
Sprawozdania Rb-Z za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:24:37
Sprawozdania Rb-N za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:23:57
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:23:19
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:22:07
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:20:57
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-05-21 14:18:33
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2014-05-08 13:08:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-04-25 08:36:48
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-04-25 08:36:13
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-04-22 10:33:58
Sprawozdania Rb-33 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-04-22 10:33:05
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2014 Dominika Głowacka 2014-04-22 10:31:41
Przetarg 6.1.3 / I / 2014 Damian Porwolik 2014-04-15 14:36:02
Przetarg 6.1.3 / I / 2014 Damian Porwolik 2014-04-15 14:25:03
Przetarg 6.1.3 / I / 2014 Damian Porwolik 2014-04-15 14:22:36
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-03-28 07:48:25
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-03-28 07:47:46
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-03-17 07:59:47
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-03-17 07:38:41
Przetarg 6.1.3 / I / 2014 Mariusz Lech 2014-03-14 11:28:21
Przetargi Damian Porwolik 2014-03-11 07:29:29
Przetargi Damian Porwolik 2014-03-10 11:18:04
Przetargi Damian Porwolik 2014-03-10 11:17:39
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-02-24 08:29:56
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-02-24 08:29:05
Informacja dotycząca ponownej kadencji Dyrektora Damian Porwolik 2014-02-21 12:51:09
Informacja o odbiorze raportu o opłaconych składkach Mariusz Lech 2014-02-21 10:09:31
Informacja o odbiorze raportu o opłaconych składkach Mariusz Lech 2014-02-21 10:06:32
Informacja o odbiorze raportu o opłaconych składkach Mariusz Lech 2014-02-21 10:05:23
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-02-18 14:29:57
Sprawozdania Rb-33 za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-02-18 14:21:53
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-02-18 14:20:16
Sprawozdania Rb-Z za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-02-18 14:18:05
Sprawozdania Rb-N za rok 2013 Dominika Głowacka 2014-02-18 14:16:44
EFS Anna Nocula 2014-02-17 09:59:52
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2014-01-27 07:29:25
EFS Anna Nocula 2014-01-21 08:17:54
Komórki organizacyjne Damian Porwolik 2014-01-20 14:07:05
Przetargi Damian Porwolik 2014-01-02 14:37:18
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2014 Damian Porwolik 2014-01-02 14:36:19
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-12-31 10:36:04
Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-12-31 09:49:00
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-12-30 08:36:27
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-12-30 08:35:08
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-12-30 08:33:54
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2014 Mariusz Lech 2013-12-12 13:35:53
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2014 Damian Porwolik 2013-12-02 12:58:44
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2014 Damian Porwolik 2013-12-02 12:56:29
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w roku 2014 Damian Porwolik 2013-12-02 12:54:39
Przetargi Damian Porwolik 2013-11-26 14:45:10
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-11-26 08:10:36
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:27:16
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:24:12
Sprawozdania Rb-33 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:23:28
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:22:36
Sprawozdania Rb-Z za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:21:01
Sprawozdania Rb-N za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:20:28
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-11-21 13:19:46
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-11-05 08:37:52
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-11-05 08:26:51
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-11-05 08:25:44
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-11-05 08:24:24
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-11-05 08:23:13
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-11-04 14:36:35
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Damian Porwolik 2013-11-04 13:24:50
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-11-04 13:05:07
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-11-04 13:00:21
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-11-04 12:53:49
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-11-04 12:53:11
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-11-04 12:52:21
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-10-28 12:14:38
Badania lokalnego rynku pracy Damian Porwolik 2013-10-17 11:33:15
Badania lokalnego rynku pracy Damian Porwolik 2013-10-17 11:25:47
EFS Anna Nocula 2013-10-16 09:03:23
Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r. Damian Porwolik 2013-10-01 07:54:50
Data kontroli: 18.04.2012r. Damian Porwolik 2013-10-01 07:54:07
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2013-10-01 07:53:23
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-10-01 07:46:05
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-10-01 07:45:45
Skargi i wnioski Damian Porwolik 2013-10-01 07:44:25
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-09-30 13:24:11
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-09-30 13:23:38
Badania lokalnego rynku pracy Damian Porwolik 2013-09-27 10:49:47
Przetargi Damian Porwolik 2013-09-26 15:54:14
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 PO KL) III - 2013 Damian Porwolik 2013-09-26 15:53:13
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-09-19 14:36:23
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-09-19 14:35:13
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-09-19 14:34:27
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 PO KL) III - 2013 Mariusz Lech 2013-09-11 09:56:24
Prace interwencyjne, roboty publiczne Mariusz Lech 2013-09-04 08:54:37
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Mariusz Lech 2013-09-04 08:52:36
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-08-27 13:39:47
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-08-22 12:36:51
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-08-22 12:35:12
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-08-22 12:34:25
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:48:15
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:46:41
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:39:24
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:30:26
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:15:15
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 12:13:11
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 11:57:25
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Damian Porwolik 2013-08-14 11:53:28
Przetargi Damian Porwolik 2013-08-14 10:48:26
Przetargi Damian Porwolik 2013-08-14 10:45:06
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 PO KL) III - 2013 Mariusz Lech 2013-08-14 10:45:03
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (6.1.3 PO KL) III - 2013 Mariusz Lech 2013-08-14 10:42:52
Przetarg Mariusz Lech 2013-08-14 09:50:43
Przetarg Damian Porwolik 2013-08-13 11:59:13
Przetarg Damian Porwolik 2013-08-13 11:57:43
Przetarg Damian Porwolik 2013-08-13 11:55:55
EFS Anna Nocula 2013-08-09 08:00:08
EFS Anna Nocula 2013-08-09 07:59:15
EFS Anna Nocula 2013-08-09 07:57:26
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Damian Porwolik 2013-07-31 13:29:59
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-07-26 09:39:15
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2013-07-25 14:59:20
Szkolenia Małgorzata Tkaczyk 2013-07-25 14:58:59
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-07-25 14:58:01
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2013-07-25 14:57:39
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-19 13:41:24
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 12:24:19
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 12:23:50
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 12:23:28
Szkolenia Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 12:23:12
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 10:12:42
Szkolenia Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 10:11:41
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 10:10:27
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-07-18 10:09:55
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-07-18 08:09:59
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2013-07-18 07:59:43
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-07-18 07:58:44
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-07-18 07:53:11
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-07-18 07:50:36
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:43:22
Sprawozdania Rb-33 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:42:20
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:41:37
Sprawozdania Rb-Z za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:40:45
Sprawozdania Rb-N za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:40:14
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:39:33
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-07-16 13:38:43
Przetargi Mariusz Lech 2013-07-09 07:50:11
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS" (6.1.3 PO KL) II - 2013 Mariusz Lech 2013-07-09 07:43:28
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-06-28 10:03:33
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-06-27 12:37:03
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-06-27 12:32:42
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-06-27 12:26:54
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-06-26 10:46:09
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-06-26 10:44:21
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-06-26 10:39:31
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-06-26 10:38:45
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-06-26 10:36:03
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-06-26 10:33:21
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-06-26 10:30:46
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-06-26 10:22:11
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-06-25 15:06:27
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS" (6.1.3 PO KL) I - 2013 Damian Porwolik 2013-06-21 11:54:41
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2013-06-20 14:49:43
Ogólne zasady Małgorzata Tkaczyk 2013-06-20 14:47:17
Pożyczka szkoleniowa Małgorzata Tkaczyk 2013-06-20 14:45:51
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS" (6.1.3 PO KL) II - 2013 Mariusz Lech 2013-06-19 10:05:00
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-06-13 14:39:04
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-06-13 14:38:03
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-06-13 14:36:33
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-06-07 11:58:13
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-06-07 11:57:32
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-06-07 11:55:13
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-06-07 11:53:49
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-05-29 06:54:22
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-05-28 12:55:52
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Ewa Niedurny 2013-05-23 15:12:53
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Ewa Niedurny 2013-05-23 15:11:45
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-05-15 07:51:08
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-05-15 07:49:51
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-05-15 07:48:42
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS" (6.1.3 PO KL) I - 2013 Mariusz Lech 2013-05-14 12:51:40
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-05-08 12:43:50
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-04-30 14:24:28
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-30 10:22:25
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-04-26 08:24:24
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-04-26 07:25:21
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-04-26 07:23:27
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2013-04-26 07:22:12
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Mariusz Lech 2013-04-25 13:55:57
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 12:25:37
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 12:23:00
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:52:14
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:28:29
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:26:30
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:22:54
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:11:50
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 11:09:57
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:56:03
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:53:50
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:50:08
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:39:49
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:38:14
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-04-19 10:36:23
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:48:57
Sprawozdania Rb-33 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:48:12
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:47:22
Sprawozdania Rb-Z za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:46:36
Sprawozdania Rb-N za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:46:03
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:45:07
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-04-16 14:44:23
Przetarg nieograniczony na „Dostawy w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie” Mariusz Lech 2013-04-15 09:32:26
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 13:24:04
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 13:23:23
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 13:22:26
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 13:19:12
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2013-04-05 10:01:19
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2013-04-05 10:00:08
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 09:42:28
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 09:40:20
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 09:38:46
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2013-04-05 09:32:22
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:31:57
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:28:55
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:28:15
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:26:46
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:26:39
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:26:34
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: Obsługa księgowa małej firmy(6.1.1 PO KL)IV” Mariusz Lech 2013-04-04 16:26:30
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-04-04 11:25:53
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:30:42
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:29:04
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:27:41
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:23:35
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:21:34
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:20:30
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-04 09:17:00
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:57:41
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:56:56
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:56:20
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:55:22
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:54:51
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:54:00
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:53:25
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:51:22
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:49:27
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:49:23
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:49:10
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:48:26
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:47:50
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:46:53
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:44:41
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:43:51
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-04 08:39:22
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-03 14:54:25
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-03 14:51:17
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-03 14:49:57
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2013-04-03 14:42:06
Ogólne zasady Michał Splewiński 2013-04-03 14:37:48
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-04-03 14:35:25
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-04-03 14:34:35
EFS Anna Nocula 2013-04-03 12:06:22
EFS Anna Nocula 2013-04-03 12:05:44
EFS Anna Nocula 2013-04-03 11:58:02
EFS Anna Nocula 2013-04-03 11:56:54
EFS Anna Nocula 2013-04-03 11:55:56
EFS Anna Nocula 2013-04-03 11:46:46
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 12:04:59
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 12:04:20
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 12:02:58
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 12:01:50
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 11:59:50
Ogólne zasady Małgorzata Goik-Macko 2013-03-28 11:52:47
Klub pracy Damian Porwolik 2013-03-28 09:00:25
Damian Porwolik 2013-03-28 08:38:02
Przetarg nieograniczony na „Dostawy w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie” Mariusz Lech 2013-03-27 13:47:19
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Damian Porwolik 2013-03-22 13:17:41
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Damian Porwolik 2013-03-22 13:14:31
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Damian Porwolik 2013-03-22 13:13:12
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:48:57
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:46:54
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:37:35
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:36:10
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:29:58
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-03-20 14:27:54
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-14 07:31:01
Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r. Damian Porwolik 2013-03-12 14:17:15
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-12 12:11:41
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-12 12:10:48
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-12 12:10:05
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-12 12:09:16
Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 15:03:28
Data kontroli: 18.04.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 15:01:37
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:53:27
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:46:35
Data kontroli: 02.04.2012r. - 19.04.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:31:52
Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:30:10
Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:29:38
Data kontroli: 09.03.2012r. - 14.03.2012r. Damian Porwolik 2013-03-11 14:29:02
Plan finansowy z Funduszu Pracy za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-03-08 12:22:46
Plan Finansowy z Funduszu Pracy za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-08 12:21:46
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-03-06 09:18:14
Sprawozdania opisowe z budżetu za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-03-06 09:15:44
Sprawozdania opisowe z budżetu Dominika Głowacka 2013-03-06 09:14:51
Redakcja Damian Porwolik 2013-03-04 13:43:44
Powiatowa Rada Zatrudnienia Mariusz Lech 2013-03-04 10:20:50
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-02-28 07:26:36
Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-02-28 07:25:54
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Mariusz Lech 2013-02-27 10:36:42
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-02-26 19:29:16
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Iwona Plotkowska 2013-02-26 19:27:42
Powiatowa Rada Zatrudnienia Mariusz Lech 2013-02-22 10:59:54
Przetarg nieograniczony na „Dostawy w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie” Mariusz Lech 2013-02-19 14:45:59
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP)I-2013” Mariusz Lech 2013-02-19 13:31:07
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS” (6.1.1 PO KL)III Mariusz Lech 2013-02-19 12:01:00
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:29:01
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:27:56
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:21:48
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:20:26
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:19:00
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:16:58
Rejestry Mariusz Lech 2013-02-15 08:14:12
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-02-12 14:29:12
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-02-12 12:15:11
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2013 Dominika Głowacka 2013-02-12 12:13:43
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-02-12 12:10:03
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-02-08 13:23:21
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-02-08 13:22:24
Ogłoszenia o naborze Damian Porwolik 2013-02-08 13:21:03
Klub pracy Anna Rymoniak 2013-02-07 16:21:20
Doradca Zawodowy Ewa Niedurny 2013-02-07 15:30:02
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-02-07 14:02:08
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-02-07 13:56:40
Realizowanie szkoleń indywidualnych Małgorzata Tkaczyk 2013-02-07 13:51:00
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2013-02-07 13:34:12
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 14:02:42
Tryb działania Damian Porwolik 2013-02-06 14:00:40
Tryb działania Damian Porwolik 2013-02-06 14:00:09
Tryb działania Damian Porwolik 2013-02-06 13:58:39
Tryb działania Damian Porwolik 2013-02-06 13:57:00
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2013-02-06 13:52:40
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 13:47:30
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:42:30
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:41:41
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:39:31
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:36:42
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:35:47
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:30:58
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:29:54
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:28:16
Rejestracja Damian Porwolik 2013-02-06 13:27:23
Procedyry informacje podstawowe Damian Porwolik 2013-02-06 13:13:21
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 12:48:28
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 12:44:28
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 12:41:13
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 12:33:30
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 11:28:19
Oświadczenia majątkowe Damian Porwolik 2013-02-06 11:25:32
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:22:36
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:22:07
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:21:27
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:17:57
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:15:23
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:11:40
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 11:10:43
Dokumenty Damian Porwolik 2013-02-06 10:50:52
Majątek Damian Porwolik 2013-02-06 10:45:58
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 10:39:24
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 10:38:10
Organizacja PUP Mariusz Lech 2013-02-06 10:18:48
Organizacja PUP Damian Porwolik 2013-02-06 10:16:34
Tryb działania Damian Porwolik 2013-02-06 09:55:40
Dyrekcja Damian Porwolik 2013-02-06 09:49:58
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 09:48:03
Status prawny Damian Porwolik 2013-02-06 09:47:51
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2013-02-06 09:47:39
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 09:46:22
Status prawny Damian Porwolik 2013-02-06 09:46:09
Przedmiot działalności Damian Porwolik 2013-02-06 09:45:56
Status prawny Damian Porwolik 2013-02-06 09:39:45
Redakcja Damian Porwolik 2013-02-06 09:27:49
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-02-01 11:43:16
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-02-01 11:41:39
Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki Mariusz Lech 2013-02-01 11:24:26
Majątek Mariusz Lech 2013-01-31 15:45:52
Dyrekcja Administrator 2013-01-31 15:32:57
Dyrekcja Administrator 2013-01-31 15:31:28
Dyrekcja Administrator 2013-01-31 15:30:59
Majątek Administrator 2013-01-31 15:27:55
Sprawozdania Rb-Z za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-01-30 11:58:41
Sprawozdania Rb-N za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-01-30 11:57:43
Status prawny Administrator 2013-01-29 13:11:48
Ogłoszenia o naborze Administrator 2013-01-29 13:05:39
Nabór pracowników Administrator 2013-01-29 13:05:20
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2013-01-29 13:04:50
Organizacja PUP Administrator 2013-01-29 13:04:18
Sposób załatwiania spraw Administrator 2013-01-29 13:03:50
Przedmiot działalności Administrator 2013-01-29 13:03:28
Redakcja Administrator 2013-01-29 13:03:15
Tryb działania Administrator 2013-01-29 13:02:55
Skargi i wnioski Administrator 2013-01-29 13:02:33
Ogłoszenia o naborze Administrator 2013-01-29 13:01:42
Ogłoszenia o naborze Administrator 2013-01-29 13:01:14
Nabór pracowników Administrator 2013-01-29 13:00:57
Dokumenty Administrator 2013-01-29 13:00:31
Dokumenty Administrator 2013-01-29 13:00:27
Skargi i wnioski Administrator 2013-01-29 12:59:47
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2013-01-29 12:59:21
Organizacja PUP Administrator 2013-01-29 12:58:56
Komórki organizacyjne Administrator 2013-01-29 12:58:26
Dyrekcja Administrator 2013-01-29 12:58:07
Przedmiot działalności Administrator 2013-01-29 12:57:42
Status prawny Administrator 2013-01-29 12:57:02
Tryb działania Administrator 2013-01-29 12:56:39
Status prawny Administrator 2013-01-29 12:55:11
Przedmiot działalności Administrator 2013-01-29 12:47:42
Przedmiot działania Administrator 2013-01-29 12:20:35
Komórki organizacyjne Administrator 2013-01-29 12:11:06
Dyrekcja Administrator 2013-01-29 12:09:29
Tryb działania Administrator 2013-01-29 12:01:37
Tryb działania Administrator 2013-01-29 11:58:35
Kontrole Administrator 2013-01-29 08:55:38
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2013-01-29 08:45:10
Redakcja Administrator 2013-01-29 08:24:38
Ogłoszenia o naborze Administrator 2013-01-28 13:43:02
Data kontroli: 29.10.2012r. - 31.10.2012r. Administrator 2013-01-23 13:07:18
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2013-01-23 13:01:10
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS” (6.1.1 PO KL)III Administrator 2013-01-23 13:00:06
Data kontroli: 29.10.2012 - 31.10.2012 Administrator 2013-01-23 12:52:17
Data kontroli: 18.04.2012 Administrator 2013-01-23 12:51:42
Data kontroli: 09.03.2012 - 14.03.2012 Administrator 2013-01-23 12:46:10
Data kontroli: 02.04.2012 - 19.04.2012 Administrator 2013-01-23 12:45:06
Data kontroli: 09.03.2012 - 14.03.2012 Administrator 2013-01-23 12:43:39
Data kontroli: 29.10.2012 - 31.10.2012 Administrator 2013-01-23 12:43:02
Data kontroli: 18.04.2012 Administrator 2013-01-23 12:29:14
Sprawozdania Rb-33 za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-01-23 12:22:00
Plan finansowy z Funduszu Pracy za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-01-23 12:20:50
Data kontroli: 18.04.2012 Administrator 2013-01-23 12:17:15
Data kontroli: 02.04.2012 - 19.04.2012 Administrator 2013-01-23 12:08:33
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 12:01:59
Data kontroli: 09.03.2012 - 14.03.2012 Administrator 2013-01-23 11:48:01
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:39:18
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:38:11
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:37:07
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:36:31
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:35:49
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:34:40
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 11:32:12
Data kontroli: 09.03.2012 - 14.03.2012 Administrator 2013-01-23 11:27:41
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 11:10:03
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:48:30
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:42:50
Wyniki kontroli Administrator 2013-01-23 10:40:32
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:36:07
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:26:54
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:25:48
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:24:46
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:18:33
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:06:51
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:04:50
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:02:17
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 10:00:41
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:59:27
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:53:22
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:51:02
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:48:53
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:45:46
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:42:14
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:29:46
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:27:48
Przeprowadzone kontrole w roku 2012 Administrator 2013-01-23 09:26:24
Wykaz przeprowadzonych kontrolik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie Administrator 2013-01-23 09:22:06
Przeprowadzone kontrole Administrator 2013-01-23 09:21:11
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS” (6.1.1 PO KL)III Administrator 2013-01-18 08:53:29
Przetargi Administrator 2013-01-18 08:47:26
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2012 Dominika Głowacka 2013-01-15 08:43:56
Ogłoszenia o naborze Administrator 2013-01-04 13:16:38
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2013-01-02 07:39:05
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-12-14 12:58:26
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-12-14 12:56:51
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-12-14 12:55:16
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-12-12 09:25:02
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-12-12 08:28:41
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-12-11 14:31:58
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-12-11 14:29:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-12-11 14:07:00
Lista aktualnych przetargów i zamówień publicznych Administrator 2012-12-05 14:47:53
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków FP z zakresu UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1 KV (FP)II-2012” Administrator 2012-12-05 14:46:54
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia finansowane ze środków FP z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (RM)II-2012” Administrator 2012-12-05 14:46:16
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-12-04 10:02:43
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2012-11-29 09:41:50
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2012-11-26 12:41:01
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: ”Kelner-barman-barista” (6.1.1 PO KL)II-2012” Administrator 2012-11-22 07:18:16
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2012-11-22 07:14:52
Sprawozdania MPiPS-02 za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-15 09:43:13
Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-15 09:41:41
Sprawozdanie Rb-28S za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-15 09:40:23
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - PROFESJONALNY SPRZEDAWCA" Administrator 2012-11-15 07:32:33
Sprawozdania Rb-N za rok 2011 Dominika Głowacka 2012-11-12 10:30:37
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków FP z zakresu UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1 KV (FP)II-2012” Administrator 2012-11-09 12:49:16
Plan finansowy Funduszu Pracy za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-09 11:57:28
Sprawozdania Rb-N za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-09 10:38:34
Plan finansowy Funduszu Pracy za rok 2012 Dominika Głowacka 2012-11-09 10:11:14
Administrator 2012-11-09 09:01:51
Przetarg nieograniczony na „Szkolenia finansowane ze środków FP z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (RM)II-2012” Administrator 2012-10-31 12:58:54
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-10-26 07:34:07
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: ”Kelner-barman-barista” (6.1.1 PO KL)II-2012” Administrator 2012-10-25 15:26:35
Przetarg nieograniczony na Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (RM 50+)I-2012 Administrator 2012-10-19 13:12:15
Przetarg nieograniczony na Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia (RM 30-)I-2012 Administrator 2012-10-19 13:12:00
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - PROFESJONALNY SPRZEDAWCA" Administrator 2012-10-18 16:20:26
Komórki organizacyjne Administrator 2012-10-15 07:26:32
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: ”Kelner-barman-barista” (6.1.1 PO KL)II-2012” Administrator 2012-10-05 13:06:20
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu: ”Kelner-barman-barista” (6.1.1 PO KL)II-2012” Administrator 2012-10-05 13:04:21
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z zakresu PROFESJONALNY SPRZ Administrator 2012-10-01 14:44:51
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z zakresu PROFESJONALNY SPRZ Administrator 2012-10-01 14:43:25
Przetarg nieograniczony na „Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z zakresu PROFESJONALNY SPRZ Administrator 2012-10-01 14:41:21
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-10-01 10:00:39
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2012-09-21 13:20:07
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2012-09-21 13:16:55
Przetarg nieograniczony na Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia (RM 30-)I-2012 Administrator 2012-09-14 11:09:07
Przetarg nieograniczony na Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (RM 50+)I-2012 Administrator 2012-09-14 11:08:06
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2012-09-06 10:03:10
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-09-03 08:39:22
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-09-03 08:31:16
Badania lokalnego rynku pracy Administrator 2012-08-22 15:00:54
Badania lokalnego rynku pracy Administrator 2012-08-22 14:59:02
Badania lokalnego rynku pracy Administrator 2012-08-07 10:00:10
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:22:54
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:21:01
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:17:52
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:17:10
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:16:20
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:15:44
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:15:04
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:13:39
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:01:31
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 12:01:05
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:56:29
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:51:47
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:33:29
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:32:40
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:22:19
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2012-08-02 11:00:39
Ogłoszenie o otwartym nabrze na partnera projektu w celu wspólnego przygotowania i realizacji w latach 2012-2013 projektu partnerskiego „Dlaczego On a nie Ja” Poddziałanie 1.3.1 PO KL Administrator 2012-08-02 10:42:36
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych Administrator 2012-07-27 11:27:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-07-26 15:00:00
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych lup poszukujących pracę finansowane ze srodków Funduszu Pracy (FP) I-2012 Administrator 2012-07-05 16:07:04
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-07-05 13:38:21
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych - maj 2012 Administrator 2012-06-28 10:50:12
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-20 14:27:01
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-19 11:12:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) I - 2012 Administrator 2012-06-12 13:15:17
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-11 13:50:16
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-11 13:45:47
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-04 07:31:43
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-06-04 07:30:47
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-30 14:36:17
Skargi i wnioski Administrator 2012-05-28 12:01:08
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych lup poszukujących pracę finansowane ze srodków Funduszu Pracy (FP) I-2012 Administrator 2012-05-25 11:34:59
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych lup poszukujących pracę finansowane ze srodków Funduszu Pracy (FP) I-2012 Administrator 2012-05-25 11:34:42
Terminy odbioru zasiłków dla bezrobotnych - maj 2012 Administrator 2012-05-24 14:41:44
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-21 11:47:03
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-21 11:45:49
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-21 11:43:43
Organizacja PUP Administrator 2012-05-18 08:54:36
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-08 13:52:03
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-05-08 13:48:47
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) I - 2012 Administrator 2012-05-07 13:54:06
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) I - 2012 Administrator 2012-05-07 13:49:56
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych lup poszukujących pracę finansowane ze srodków Funduszu Pracy (FP) I-2012 Administrator 2012-05-02 13:40:01
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 14:48:36
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 14:47:51
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 13:26:27
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 13:24:29
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 12:55:11
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-25 12:47:26
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I-2012 Administrator 2012-04-25 11:38:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) I - 2012 Administrator 2012-04-18 13:48:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) I - 2012 Administrator 2012-04-18 08:32:28
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-11 14:39:57
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-04-11 14:35:26
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I-2012 Administrator 2012-04-04 14:43:14
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-03-21 14:41:06
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-03-05 12:39:53
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-02-17 13:27:39
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-02-13 14:50:42
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-02-13 14:18:18
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2012-02-13 14:16:22
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-02-13 13:15:52
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-01-13 12:21:34
Ogłoszenia o naborze Administrator 2012-01-13 10:44:09
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-12-12 12:05:18
Organizacja PUP Administrator 2011-12-12 10:57:35
Organizacja PUP Administrator 2011-12-12 10:53:50
Organizacja PUP Administrator 2011-12-12 10:49:28
Organizacja PUP Administrator 2011-12-12 10:43:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-12-12 09:24:08
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) X Administrator 2011-10-28 08:53:20
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-10-07 12:50:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IX Administrator 2011-10-04 14:44:59
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) X Administrator 2011-09-21 14:17:27
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) X Administrator 2011-09-06 08:18:10
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-09-02 12:52:27
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IX Administrator 2011-09-02 12:00:21
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) X Administrator 2011-09-01 15:34:07
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-08-30 14:36:02
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-08-30 12:29:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-08-29 13:23:40
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-08-29 13:22:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II - 2011 Administrator 2011-08-09 09:34:43
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IX Administrator 2011-08-08 11:38:02
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-26 14:52:07
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-26 13:43:31
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-26 12:08:21
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-25 14:22:21
Ogłoszenie o otwartym nabrze na partnera projektu w celu wspólnego przygotowania i realizacji w latach 2012-2013 projektu partnerskiego „Dlaczego On a nie Ja” Poddziałanie 1.3.1 PO KL Administrator 2011-07-18 11:54:55
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IX Administrator 2011-07-12 10:40:03
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-08 09:58:13
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-08 09:51:36
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II - 2011 Administrator 2011-07-06 13:54:08
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-07-06 13:48:48
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2011 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2011-06-28 10:47:47
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VIII Administrator 2011-06-28 10:47:39
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I - 2011 Administrator 2011-06-28 10:47:26
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-06-24 11:18:56
Ogłoszenie o otwartym nabrze na partnera projektu w celu wspólnego przygotowania i realizacji w latach 2012-2013 projektu partnerskiego „Dlaczego On a nie Ja” Poddziałanie 1.3.1 PO KL Administrator 2011-06-21 11:44:11
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II - 2011 Administrator 2011-06-21 10:57:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-06-13 13:35:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-06-13 13:32:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-06-13 13:22:07
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-06-13 13:13:19
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-06-13 12:08:20
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 12:02:52
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:56:06
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:54:30
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:53:39
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:44:09
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:32:12
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:19:33
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:18:59
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2011-06-13 11:17:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I - 2011 Administrator 2011-06-06 10:15:25
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-06-02 13:59:46
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2011-05-30 13:27:15
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-05-25 14:09:10
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I - 2011 Administrator 2011-05-23 13:55:09
Powiatowa Rada Zatrudnienia Administrator 2011-05-23 13:19:30
Przetarg nieograniczony na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I - 2011 Administrator 2011-05-20 09:45:08
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-05-19 16:15:57
Przetarg nieograniczony na grupowe szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) I - 2011 Administrator 2011-05-18 13:40:59
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2011-05-12 07:57:00
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-05-06 09:57:26
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-05-06 09:55:30
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VIII Administrator 2011-05-06 08:23:10
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VIII Administrator 2011-05-05 16:34:17
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2011-04-20 09:21:51
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2011-04-20 09:15:52
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-04-20 09:14:14
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-04-20 09:13:41
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VIII Administrator 2011-04-15 13:22:44
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-04-13 15:00:24
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VI Administrator 2011-04-13 15:00:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) V Administrator 2011-04-13 14:58:21
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VIII Administrator 2011-04-12 15:13:43
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-04-05 08:51:31
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2011-04-05 08:45:17
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-04-05 08:44:11
Szkolenia Ewa Porwolik 2011-03-28 10:04:50
Szkolenia Ewa Porwolik 2011-03-28 10:04:00
Pożyczka szkoleniowa Ewa Porwolik 2011-03-28 10:03:29
Szkolenia Ewa Porwolik 2011-03-28 09:58:29
Ogólne zasady Ewa Porwolik 2011-03-28 09:56:51
Ogólne zasady Ewa Porwolik 2011-03-28 09:54:48
Ogólne zasady Ewa Porwolik 2011-03-28 09:48:01
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-28 09:40:08
Szkolenia Ewa Porwolik 2011-03-28 09:29:56
Pożyczka szkoleniowa Ewa Porwolik 2011-03-28 09:09:22
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-25 09:02:11
Umowa o organizację stażu Michał Splewiński 2011-03-25 08:46:03
Umowa o organizację stażu i przygotowania zawodowego Michał Splewiński 2011-03-23 13:43:48
Refundacja za zatrudnienie młodocianych Michał Splewiński 2011-03-23 13:43:28
Opinie o możliwości skierowania do pracy osób niepełnosprawnych Michał Splewiński 2011-03-23 13:42:51
Organizacja PUP Administrator 2011-03-21 09:53:12
Organizacja PUP Administrator 2011-03-21 09:51:37
Organizacja PUP Administrator 2011-03-17 11:23:19
Organizacja PUP Administrator 2011-03-17 10:56:23
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:59:57
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:56:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:55:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:45:02
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:40:05
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:39:07
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:38:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:37:55
Oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:23:33
Oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:19:27
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-03-16 12:07:01
Przetarg nieograniczony na dostawy w roku 2011 materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie Administrator 2011-03-15 10:18:16
Dokumenty Administrator 2011-03-10 13:36:27
Dokumenty Administrator 2011-03-10 12:43:25
Dokumenty Administrator 2011-03-10 11:54:15
Dokumenty Administrator 2011-03-08 14:52:10
Dokumenty Administrator 2011-03-08 14:34:57
Administrator 2011-03-08 14:08:06
Komórki organizacyjne Administrator 2011-03-08 12:53:32
Komórki organizacyjne Administrator 2011-03-08 12:44:38
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 12:29:24
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 10:00:17
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:54:25
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:44:35
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:27:22
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:17:35
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:09:23
Organizacja PUP Administrator 2011-03-08 09:02:08
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 14:57:25
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 14:45:13
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 14:10:38
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 14:07:15
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 13:56:10
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 13:52:04
Komórki organizacyjne Administrator 2011-03-07 12:38:48
Organizacja PUP Administrator 2011-03-07 12:13:13
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2011-03-04 11:50:38
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2011-03-04 11:50:01
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2011-03-04 11:41:32
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Michał Splewiński 2011-03-04 11:38:33
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-04 10:25:03
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:31:16
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:28:36
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:26:17
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:24:52
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:23:26
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:02:45
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 11:00:12
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:52:32
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:50:30
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:49:53
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:49:05
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:37:47
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:34:32
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:29:03
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:27:07
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:18:41
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:06:02
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 10:03:40
Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2011-03-03 09:52:06
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 09:49:55
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 08:15:33
Ogólne zasady Michał Splewiński 2011-03-03 08:12:12
Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2011-03-03 07:43:45
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2011-03-03 07:40:07
Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-03-03 07:33:38
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-03 07:22:44
Prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-03 07:18:18
Umowa: Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-03-03 07:11:06
Umowa: Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2011-03-03 07:10:49
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-03 07:10:29
Umowa: Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Michał Splewiński 2011-03-02 14:14:22
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu Michał Splewiński 2011-03-02 14:12:55
Umowa: Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2011-03-02 14:09:16
Umowa: Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Michał Splewiński 2011-03-02 14:08:24
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-02 13:06:26
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-02 13:05:03
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-02 13:03:03
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-02 13:01:24
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Michał Splewiński 2011-03-02 12:58:09
Ogólne zasady Klaudia Specht 2011-03-01 12:22:50
Zaświadczenie o okresach rejestracji Klaudia Specht 2011-03-01 12:20:52
Zaświadczenie o aktualnej rejestracji Klaudia Specht 2011-03-01 12:20:44
Legitymacje ubezpieczeniowe Klaudia Specht 2011-03-01 12:20:23
Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia Klaudia Specht 2011-03-01 12:20:11
Decyzja o zasiłku dla kobiety z urodzonym dzieckiem Klaudia Specht 2011-03-01 12:20:00
Decyzja o wyłączeniu z ewidencji Klaudia Specht 2011-03-01 12:19:49
Decyzja o uznaniu za bezrobotnego-przyznanie zasiłku Klaudia Specht 2011-03-01 12:19:37
Decyzja o utracie prawa do zasiłku Klaudia Specht 2011-03-01 12:19:25
Dezycja o przyznaniu stypendium Klaudia Specht 2011-03-01 12:19:13
Decyzja o braku gotowości do podjęcia pracy Klaudia Specht 2011-03-01 12:17:52
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-03-01 08:53:45
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IV Administrator 2011-03-01 07:25:52
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców Administrator 2011-03-01 07:25:29
Organizacja PUP Administrator 2011-02-28 08:40:53
Organizacja PUP Administrator 2011-02-28 08:36:46
Organizacja PUP Administrator 2011-02-25 11:13:20
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-02-21 15:41:31
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VI Administrator 2011-01-27 16:28:57
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-27 16:28:23
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-27 16:27:39
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-24 14:57:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-01-21 11:23:28
Ogłoszenia o naborze Administrator 2011-01-21 11:01:23
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) III Administrator 2011-01-21 10:15:42
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-21 09:54:20
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-19 13:27:18
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-19 13:26:53
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-19 13:26:20
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VII Administrator 2011-01-19 13:25:09
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) VI Administrator 2011-01-18 14:15:46
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-01-03 12:00:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-01-03 11:50:36
Aktualne oferty pracy Administrator 2011-01-03 11:48:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-31 09:11:59
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Administrator 2010-12-31 08:57:50
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) V Administrator 2010-12-30 16:03:24
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-30 08:45:16
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Administrator 2010-12-29 11:08:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-29 08:32:27
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-28 09:21:09
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-27 12:35:26
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-10 11:17:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-09 08:25:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-07 10:15:39
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) V Administrator 2010-12-06 12:41:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-12-06 09:31:00
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców Administrator 2010-11-29 14:58:11
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IV Administrator 2010-11-05 12:29:07
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IV Administrator 2010-11-05 12:28:22
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IV Administrator 2010-10-28 14:26:50
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) IV Administrator 2010-10-28 14:17:18
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane z finansowane z Rezerwy Ministra w ramach projektu „Biznes lub praca? II” Administrator 2010-10-20 11:37:14
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-15 13:19:14
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-15 13:17:52
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) IV Administrator 2010-10-14 16:36:35
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane z finansowane z Rezerwy Ministra w ramach projektu „Biznes lub praca? II” Administrator 2010-10-13 11:12:36
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:43:57
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:41:34
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:36:40
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:29:53
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:28:08
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 12:21:48
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-10-12 11:53:24
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych Administrator 2010-10-06 10:12:04
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) IV Administrator 2010-10-05 14:56:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) IV Administrator 2010-10-04 12:41:00
Przetarg nieograniczony na „Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie” Administrator 2010-09-27 15:06:32
Ogłoszenia o naborze 2010-09-19 00:27:01
Ogłoszenia o naborze 2010-09-18 23:42:17
Uwaga! - zmiana terminu - Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-09-17 13:53:48
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych Administrator 2010-09-17 13:11:46
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-09-17 09:45:04
Przetarg nieograniczony na „Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie” Administrator 2010-09-16 15:55:42
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-09-16 15:17:55
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-09-16 15:16:37
Przetarg nieograniczony na kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy w ramach projektu „Szansa dla ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administrator 2010-09-16 08:02:02
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-09-16 08:01:52
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II Administrator 2010-09-16 08:01:38
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) II Administrator 2010-09-16 08:01:16
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-09-10 12:55:05
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-09-09 14:21:43
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-09-07 10:37:47
Przetarg nieograniczony „Remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie” Administrator 2010-09-03 13:39:43
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców Administrator 2010-09-03 11:18:52
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-09-03 09:17:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-09-02 09:05:41
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków EFS z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowców Administrator 2010-08-31 14:36:35
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:33:49
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:31:07
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy Administrator 2010-08-31 14:28:52
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:28:19
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:27:37
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowwc Administrator 2010-08-31 14:26:13
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowwc Administrator 2010-08-31 14:25:06
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowco Administrator 2010-08-31 14:24:13
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowco Administrator 2010-08-31 14:23:18
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:22:41
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:21:00
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy kierowc Administrator 2010-08-31 14:19:40
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu pracy Administrator 2010-08-31 14:18:48
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu prac Administrator 2010-08-31 14:15:24
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu prac Administrator 2010-08-31 14:14:11
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu prac Administrator 2010-08-31 14:13:19
Przetarg nieograniczony na szkolenie dla osób bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu Logistyk - spedytor wraz z rozliczeniem czasu prac Administrator 2010-08-31 14:12:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-08-31 08:40:19
Uwaga! - zmiana terminu - Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-30 14:57:10
Uwaga! - zmiana terminu - Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-30 14:56:34
Uwaga! - zmiana terminu - Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-30 14:55:56
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-30 14:54:45
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) III Administrator 2010-08-30 14:07:07
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-08-30 07:53:28
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-08-30 07:53:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-27 10:05:29
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) III Administrator 2010-08-27 09:59:11
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-08-27 08:09:23
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) III Administrator 2010-08-18 12:16:58
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-08-10 14:46:15
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-08-02 14:20:39
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-07-29 16:33:10
Przetarg nieograniczony na kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy w ramach projektu „Szansa dla ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Administrator 2010-07-27 13:50:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-07-27 08:00:57
Przetarg nieograniczony na kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy w ramach projektu „Szansa dla ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rama Administrator 2010-07-23 10:39:47
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II Administrator 2010-07-22 16:26:32
Komórki organizacyjne Administrator 2010-07-22 13:37:22
Komórki organizacyjne Administrator 2010-07-22 12:55:02
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-21 10:29:43
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-21 09:34:54
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-21 08:44:14
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) II Administrator 2010-07-16 13:29:00
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2010-07-12 12:22:44
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-07-09 10:33:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-07-08 12:03:39
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II Administrator 2010-07-05 15:18:16
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-02 12:46:33
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-07-02 12:07:47
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-01 14:34:33
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-01 14:32:23
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-07-01 14:29:53
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) II Administrator 2010-06-29 14:45:40
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) II Administrator 2010-06-29 14:43:28
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-06-29 12:54:45
Przetarg nieograniczony na szkolenia biznesowe dla osób bezrobotnych w ramach programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowane z Rezerwy Ministra projekt „Pomysł na siebie” Administrator 2010-06-29 12:52:53
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-28 14:47:58
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-06-28 08:31:36
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-24 13:28:44
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-24 13:25:10
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-24 13:21:32
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-24 13:13:06
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-06-23 14:40:10
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-06-17 14:19:00
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-06-17 14:14:40
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-06-17 14:00:21
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2010-06-17 13:00:10
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2010-06-17 12:54:01
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2010-06-17 12:52:42
Nagroda dla dyrektora PUP Chorzów Administrator 2010-06-17 11:32:13
Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy o odbywanie stażu Administrator 2010-06-17 11:30:11
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-06-02 14:19:35
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-06-02 08:24:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-06-01 07:38:11
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-31 08:17:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-31 08:07:12
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-28 07:19:28
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-05-27 16:05:17
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-05-27 16:00:49
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-05-27 14:05:51
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-05-26 11:35:56
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-26 10:18:15
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-05-21 12:29:23
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-21 11:27:04
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-21 11:17:13
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-18 11:38:13
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-18 11:33:05
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-17 07:59:38
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-12 12:11:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-11 12:09:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-10 11:46:38
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-06 11:12:29
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-05-05 14:07:29
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-05 13:13:56
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-05 13:11:48
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-05 11:14:02
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-05 11:09:26
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-05 10:52:14
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-05 10:51:20
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-05 10:44:30
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-05 10:43:11
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-04 07:41:00
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-04 07:37:32
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-05-04 07:21:32
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-05-04 07:19:27
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:19:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:18:58
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:17:47
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:17:25
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:16:14
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:14:41
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:13:54
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:13:12
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:09:06
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:05:56
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 15:00:58
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:59:37
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:53:54
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:51:22
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:46:15
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:44:56
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:41:34
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.3 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:04:52
Przetarg nieograniczony na szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy współfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.1.1 PO KL) Administrator 2010-04-30 14:04:33
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2010-04-29 15:58:11
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-29 13:02:42
Ogólne zasady Administrator 2010-04-26 12:28:52
Ogólne zasady Administrator 2010-04-26 12:14:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-26 11:45:28
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-23 09:44:11
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-04-22 12:33:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-22 11:05:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-21 08:52:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-20 08:47:31
Decyzja o braku gotowości do podjęcia pracy Pracownik PUP 2010-04-19 11:38:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-19 10:00:03
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-16 12:58:51
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-15 09:06:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-14 10:00:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-13 11:46:27
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-12 13:46:13
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-09 11:14:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-08 10:00:16
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-07 13:57:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-06 11:11:16
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-04-01 09:59:27
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-31 10:55:58
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-31 10:30:33
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-30 12:25:15
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-29 11:43:15
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-26 13:18:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-26 08:29:02
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-24 12:52:34
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-23 11:19:55
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-22 12:05:45
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-19 11:54:16
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-18 11:36:42
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-17 08:30:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-16 09:15:34
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-15 13:15:18
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-12 11:49:12
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-12 11:48:05
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:25:41
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:23:54
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:21:02
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:19:28
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:16:42
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:12:49
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:04:22
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 15:03:02
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 13:05:49
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 13:01:07
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 12:58:46
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 12:23:25
Administrator 2010-03-11 11:43:50
Ogólne zasady Administrator 2010-03-11 11:42:25
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Administrator 2010-03-11 11:38:33
Umowa o organizację stażu i przygotowania zawodowego Administrator 2010-03-11 11:37:47
Szkolenia Administrator 2010-03-11 11:36:39
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2010-03-11 10:58:01
Pożyczka szkoleniowa Administrator 2010-03-11 10:48:12
Legitymacje ubezpieczeniowe Administrator 2010-03-11 10:46:38
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” POKL Administrator 2010-03-11 08:48:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-08 08:47:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-05 08:17:47
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-04 16:34:48
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-04 16:31:12
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-04 16:23:06
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-04 16:22:31
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-04 16:15:19
Organizacja PUP Administrator 2010-03-04 13:30:09
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-04 12:38:07
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-03 14:52:54
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-03 14:50:15
UWAGA! - zmiana ustawy Administrator 2010-03-02 14:52:12
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-03-02 11:43:19
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-02 11:13:17
Organizacja PUP Administrator 2010-03-01 14:39:10
Organizacja PUP Administrator 2010-03-01 14:15:10
Organizacja PUP Administrator 2010-03-01 14:06:57
Organizacja PUP Administrator 2010-03-01 13:49:16
Organizacja PUP Administrator 2010-03-01 13:38:35
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-03-01 10:35:25
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-26 11:01:33
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-25 09:18:12
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-25 09:15:03
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-25 08:32:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-24 10:39:21
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-23 14:55:47
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-23 14:53:01
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-23 14:49:56
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-23 13:16:29
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-22 12:02:42
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-19 11:47:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-19 11:25:22
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-19 11:24:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-19 11:14:26
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-19 11:10:44
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-18 12:48:45
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-18 12:35:14
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-18 11:15:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-18 09:49:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-18 09:48:07
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-17 11:10:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-16 10:46:45
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-15 10:26:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-11 10:41:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-10 11:55:36
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-09 14:03:53
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-09 13:57:18
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-09 13:53:05
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-09 13:22:50
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-09 13:14:52
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-09 13:02:22
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-08 13:46:44
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-05 10:04:17
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-04 13:48:45
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-04 13:41:02
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-04 13:35:57
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-04 09:56:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-03 09:04:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-02 09:40:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-02 09:40:19
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-01 20:29:45
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-02-01 20:26:51
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-02-01 09:03:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-29 13:21:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-28 08:49:53
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-27 09:02:46
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-25 09:38:52
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-22 08:49:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-21 09:57:10
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-01-19 12:52:36
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-01-19 12:41:09
Ogłoszenia o naborze Administrator 2010-01-19 12:18:59
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-19 11:46:06
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-18 12:28:22
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-07 12:10:28
Aktualne oferty pracy Administrator 2010-01-06 09:41:22
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-23 10:41:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-22 08:42:48
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-21 13:23:33
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-18 11:42:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-16 12:29:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-15 10:43:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-14 11:56:04
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-10 10:16:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-09 08:50:48
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-08 10:55:38
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-07 09:54:43
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-04 12:11:21
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-03 09:07:06
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-03 08:56:52
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-03 08:50:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-12-02 11:26:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-30 10:47:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-26 11:31:07
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-25 10:27:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-24 10:02:44
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-23 12:27:04
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-20 10:32:55
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-19 11:33:02
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-18 10:08:53
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-17 13:10:49
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-16 12:52:12
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-13 12:05:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-12 10:57:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-10 11:25:26
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-09 11:29:45
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-04 13:12:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-11-03 14:02:29
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-30 10:02:39
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-29 14:10:13
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-28 10:46:15
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2009-10-27 09:12:19
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-27 09:10:52
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Administrator 2009-10-27 09:06:23
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Administrator 2009-10-27 09:03:11
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Administrator 2009-10-27 09:00:47
Umowa: prace interwencyjne, roboty publiczne Administrator 2009-10-27 08:54:04
Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia Administrator 2009-10-27 08:53:36
Umowa o organizację stażu i przygotowania zawodowego Administrator 2009-10-27 08:52:21
Pożyczka szkoleniowa Administrator 2009-10-27 08:50:28
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-22 10:18:57
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-21 09:32:04
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-21 09:30:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-21 09:26:24
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-20 08:26:57
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-10-19 11:44:33
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-19 09:02:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-16 12:03:03
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-15 13:33:02
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-14 10:57:42
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-13 13:38:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-13 13:37:09
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-13 13:36:52
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-12 09:36:53
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-08 12:10:17
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-07 09:07:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-06 09:15:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-05 08:26:04
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-10-02 10:40:29
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-02 08:44:58
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-10-01 14:12:46
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-30 10:36:41
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-29 12:16:53
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-29 12:14:36
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-29 09:10:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-29 09:09:38
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-28 09:16:21
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-28 09:15:12
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-28 09:14:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-25 08:59:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-25 08:58:03
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-23 10:55:23
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-22 11:11:22
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-21 10:07:21
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-18 14:34:49
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-18 14:17:18
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-18 11:57:08
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-18 11:02:48
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-18 10:56:24
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-17 09:39:23
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-15 10:09:17
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-14 11:45:17
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-09 10:20:21
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-08 14:13:34
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-09-07 15:02:25
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-04 11:34:51
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-03 11:20:26
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-02 11:54:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-01 10:57:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-01 08:22:57
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-09-01 08:19:46
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-08-31 12:17:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-31 11:39:36
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-31 11:38:41
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-20 12:58:49
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-20 11:30:51
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-20 10:54:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-19 14:49:05
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-19 14:47:48
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-17 09:52:41
Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” POKL Administrator 2009-08-14 07:56:40
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-13 08:55:59
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-12 08:53:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-11 13:56:37
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-07 10:59:34
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-06 08:24:47
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-05 13:06:06
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-08-04 08:21:47
Ogłoszenia o naborze Administrator 2009-08-03 10:57:05
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-31 12:37:45
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:47:22
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:33:08
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:32:44
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:31:56
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:31:18
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 08:30:02
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 07:53:45
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 07:43:26
Ogólne zasady Administrator 2009-07-31 07:42:38
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-30 15:05:59
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-30 12:34:57
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Administrator 2009-07-30 11:52:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-21 09:43:50
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-20 11:55:31
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-17 08:58:04
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-16 09:00:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-15 09:34:01
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-13 09:49:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-10 13:36:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-10 09:47:30
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-09 14:27:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-08 08:58:16
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-07 13:22:14
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-06 09:38:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-03 09:53:13
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-02 10:13:00
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-07-01 12:26:46
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-30 09:01:35
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-29 10:06:17
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-29 10:04:08
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-26 11:31:10
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-25 11:31:25
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-24 09:29:54
Aktualne oferty pracy Administrator 2009-06-23 14:26:45
Ogłoszenia o naborze Administrator