logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Informacje o postępowaniach o wartości netto mniejszej niż 130.000 zł wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki do pobrania: 2022-06-20 12:13:55 - Zapytanie Ofertowe - "Projekt instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie" (91.79 kB)
2022-06-20 12:15:10 - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - opis przedmiotu zamówienia (167.78 kB)
2022-06-20 12:16:18 - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy (840.51 kB)
2022-06-20 12:18:25 - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy (40.29 kB)
2022-06-20 13:03:29 - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - klauzula informacyjna RODO (121.62 kB)
2022-06-28 12:18:24 - Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego (216.15 kB)
2022-06-28 12:19:26 - Plan budynku - Piwnica (137.72 kB)
2022-06-28 12:19:52 - Plan budynku - Parter (134.85 kB)
2022-06-28 12:20:56 - Plan budynku - I Piętro (129.45 kB)
2022-06-28 12:21:23 - Plan budynku - II Piętro (129.68 kB)
2022-06-28 12:23:51 - Plan budynku z zaznaczonymi pomieszczeniami (190.56 kB)
2022-07-04 13:33:56 - Protokół z otwarcia ofert (154.76 kB)
2022-07-08 09:05:15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (67.72 kB)
2023-07-18 11:53:33 - Zapytanie ofertowe - "Zakup macierzy dyskowej z instalacją, migracja danych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie" (215.58 kB)
2023-07-18 11:53:55 - Formularz ofertowy pdf (277.10 kB)
2023-07-18 11:54:12 - Formularz ofertowy (39.50 kB)
2023-07-18 11:54:22 - Formularz Weryfikacyjny do formularza ofertowego (19.49 kB)
2023-07-18 12:43:03 - Wzór umowy poprawiony (1.25 MB)
2023-07-18 13:01:04 - Klauzula informacyjna według art 13 - rodo (16.75 kB)
2023-07-24 14:08:11 - Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego (877.31 kB)
2023-07-24 14:55:28 - Uzupełnienie - wyjaśnienie do pytania nr 2 (poprawa oczywistej omyłki pisarskiej) (174.00 kB)
2023-07-26 14:34:42 - Protokół z otwarcia ofert na "zakup macierzy dyskowej z instalacją, migracją danych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie" (202.21 kB)
2023-08-01 14:41:33 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (244.72 kB)
2023-10-23 11:56:53 - Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2024r." (4.70 MB)
2023-10-23 11:57:05 - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Projektowe postanowienia umowy (50.07 kB)
2023-10-23 11:57:21 - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty (89.50 kB)
2023-10-23 11:57:33 - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór ZPO (476.00 kB)
2023-10-23 11:57:41 - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług pocztowych (38.50 kB)
2023-10-27 09:01:56 - Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP 0001 (3.32 MB)
2023-10-30 11:51:13 - Odpowiedź na pytanie z dnia 27.10.2023r. UWAGA ZMIANA TERMINU w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP Chorzów w 2024 r. (368.71 kB)
2023-11-14 14:33:37 - Unieważnienie postępowania na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie w 2024 roku" (108.61 kB)
2023-11-16 09:41:37 - Zapytanie ofertowe z 16.11.2023r. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Chorzowie w 2024r. (243.40 kB)
2023-11-16 09:41:56 - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Projektowe postanowienia umowy. (259.59 kB)
2023-11-16 09:42:59 - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty. (193.28 kB)
2023-11-16 09:43:18 - Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór ZPO. (178.90 kB)
2023-11-16 09:43:34 - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz usług pocztowych. (164.64 kB)
2023-11-21 09:09:18 - Odpowiedzi na pytania z 20.11.2023r. do zapytania ofertowego "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Chorzowie w 2024r." (251.53 kB)

Ilość odwiedzin: 3218
Nazwa dokumentu: Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Banasik
Osoba, która wprowadzała dane: Mateusz Stempiński
Data wytworzenia informacji: 2022-06-20 09:42:14
Data udostępnienia informacji: 2022-06-20 09:42:14
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-21 09:09:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner