logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 O urzędzie
minus Dane adresowe
minus Status prawny
minus Dyrekcja
minus Komórki organizacyjne
minus Przedmiot działalności
minus Misja jednostki
minus Tryb działania
minus Majątek
minus Organizacja PUP
minus Rejestry
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Ochrona danych osobowych
minus Statystyki i analizy urzędu
minus Skargi i wnioski
minus Dokumenty
 Ogłoszenia
minus Informacja o uruchomieniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie monitoringu wizyjnego.
minus Zamówienia o wartości netto mniejszej niż 130.000 złotych
plus Zamówienia Publiczne
minus Zamówienia publiczne do 30 000 EURO
minus Zamówienia na usługi społeczne
plus Nabór pracowników
minus Terminy odbioru oraz przelewy zasiłków dla bezrobotnych
minus Obwieszczenia
minus Protokoły
plus Informacje
 Oferty pracy
minus Aktualne oferty pracy
 Sposób załatwiania spraw
minus Rejestracja
minus Pożyczka szkoleniowa
minus Realizowanie szkoleń indywidualnych
minus Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
minus Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnych miejsc zatrudnienia
minus Środki z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnosci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
minus Zwrot z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
minus Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
minus Bon na zasiedlenie
minus Bon stażowy
minus Bon szkoleniowy
minus Bon zatrudnieniowy
minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
minus Grant na utworzenie stanowiska pracy
minus Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji
minus Przejazd na Targi Pracy i Giełdy Pracy
minus Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
minus Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
minus Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy udzielana przez BGK
minus Prace Interwencyjne
minus Prace społecznie użyteczne
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
minus Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Roboty publiczne
minus Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
minus Świadczenie aktywizacyjne
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Zwrot kosztów przejazdu
minus Zwrot kosztów zakwaterowania
minus Refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
 Programy i Projekty
minus Programy realizowane i zrealizowane
 Rozpoczęcie działalności
minus Ogólne zasady
minus Dla osób niepełnosprawnych: środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 Poradnictwo zawodowe
minus Doradca Zawodowy
 Klub Pracy
minus Ogólne zasady
 Szkolenia
minus Ogólne zasady
 Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Plan przygotowania zawodowego dorosłych rok 2017
 Zasiłki i dodatki
 EURES
minus Ogólne zasady
 Biuletyn Informacji Publicznej
minus Redakcja
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Ponowne wykorzystanie
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus Deklaracja dostępności dokument
 Informacje dodatkowe
minus Statut
plus Budżet
plus Dokumentacja przebiegu kontroli
minus Oświadczenia majątkowe
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
A A A


Klub Pracy > Ogólne zasady

 Klub Pracy

Nie odpowiadasz za utratę swojej pracy,
ale odpowiadasz za swoją przyszłość…
 
            Jak szukać pracy, aby ją znaleźć? Dowiesz się w Klubie Pracy.  
 
             KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać wsparcie i informacje pomagające w znalezieniu  zatrudnienia.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielana jest m.in. w formie szkoleń          z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęć aktywizacyjnych oraz dostępu do elektronicznych baz danych..
Klub Pracy świadczy pomoc osobom, które:
-      chcą znaleźć pracę;
-      mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy;
-      napotykają trudności w uzyskaniu zatrudnienia;
-      chcą zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji.
 
            Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy to 3-tygodniowe szkolenie, obejmujące 40 godzin zajęć teoretycznych, prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych oraz 40 godzin zajęć praktycznych, umożliwiających wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy oraz umiejętności.
 
Oferta szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy obejmuje m.in.:
-      Rozwijanie umiejętności poszukiwania pracy.
-      Zmianę sposobu myślenia o sobie i swojej sytuacji, udoskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji, brania na siebie odpowiedzialności za swoje życie.
-      Możliwość zbadania oferty lokalnego rynku pracy.
-      Określenie swoich mocnych stron i umiejętności oraz dopasowanie ich do ofert pracy.
-      Rozwijanie sieci kontaktów, które wydatnie mogą pomóc w znalezieniu pracy.
-      Wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
-      Spotkania z Liderem Klubu Pracy w otwartym klubie pracy w przypadku dalszego braku zatrudnienia.        
 
            W Klubie Pracy nauczysz się:
-      poprawnego pisania Curriculum Vitae (życiorys) i listu motywacyjnego,
-      umiejętnie zaprezentować siebie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
-      efektywnie poszukiwać pracy,
-      zasad rządzących lokalnym rynkiem pracy,
-      sporządzić własny plan działania,
-      a także odkryjesz przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i nauczysz się ich unikać.
 
Lider Klubu Pracy pomoże Ci:
-      przezwyciężyć bariery rynku pracy;
-      poszukiwać pracy w sposób skuteczny;
-      zastosować zdobyte informacje i umiejętności w różnych sytuacjach;
-      wzmocnić swoje mocne strony;
-      zmienić postawę z „muszę” na „chcę”;
-      nabrać wprawy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych;
-      i wiele innych.
 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów, Klub Pracy – niski parter, tel. (32) 3497 146
 
 

Ilość odwiedzin: 9175
Nazwa dokumentu: Ogólne zasady
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Goik-Macko
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Goik-Macko
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Porwolik
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28 08:34:22
Data udostępnienia informacji: 2013-03-28 08:34:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-10 14:04:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner